Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Sales Executive/Sale Manager ประจำโรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ จ.เชียงราย

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ตำแหน่งงาน Sales Executive/Sale Manager ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

เจ้าหน้าที่บริการอาคาร

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- เพื่อตรวจสอบดูแลและกำกับการทำงานของพนักงานรัก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ช่างควบคุมระบบ ประจำอาคาร

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- ดูแลงานด้าน ระบบไฟฟ้า, ปรับอากาศ, สุขาภิบาลก่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 23/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกความปลอดภัย อาวิชาชีพอนามัยและสภาพแวดล้อม (จป.วิชาชีพ)

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมา...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 22/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 35,951รายการ
PHP programmer, Web Developer

ดิฟเฟอร์ชีต จำกัด

EdTech Startup โอกาสของคนรุ่นใหม่ที่มี Passion ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

PHP programmer, Web Developer

ดิฟเฟอร์ชีต จำกัด

EdTech Startup โอกาสของคนรุ่นใหม่ที่มี Passion ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

โฟร์แมน/QS

บริษัท ศิรินคร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ติดต่อประสานงานหน้างาน ติดต่อประสานงานและตรวจสอ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

พนักงานวิเคราะห์พลังงาน (วุฒิ ปวส.)

เอสพีซีจี จำกัด มหาชน

1. รับผิดชอบในการเข้าปฏิบัติงานตามวันเวลาที่ได้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

สถาปนิก

เอสพีซีจี จำกัด มหาชน

- ออกแบบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

หัวหน้าแผนกธุรการ

เอสพีซีจี จำกัด มหาชน

รับผิดชอบในการจัดการระบบงานเอกสารของบริษัท ดังต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

พนักงานประมวลผลพลังงาน

เอสพีซีจี จำกัด มหาชน

- ปฏิบัติการตรวจสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลัง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

ผู้จัดการแผนกรายงานทางการเงินและงบประมาณ

เอสพีซีจี จำกัด มหาชน

1. กำกับดูแล ตรวจสอบ และรับผิดชอบงานด้านงบประมา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

พนักงานการตลาด

เอสพีซีจี จำกัด มหาชน

1. นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าและผู้สนใจได้อ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

พนักงานสารสนเทศ (IT Officer)

เอสพีซีจี จำกัด มหาชน

1. แก้ไขปัญหา Hardware, Software, Network 2. วา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

วิศวกร(มีประสบการณ์ระบบSCADA)

เอสพีซีจี จำกัด มหาชน

1. ประสานงานทุกด้านของระบบ SCADA และดำเนินการตร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

พนักงานเขียนแบบ (AutoCAD/SketchUp)

เอสพีซีจี จำกัด มหาชน

1. ออกแบบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

หัวหน้าแผนกพัฒนาโครงการ

เอสพีซีจี จำกัด มหาชน

1. กำกับดูแลการออกแบบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

เจ้าหน้าที่ผลิต ช่างพิมพ์งานอิงค์เจ็ท

PT Blossom

ดูแลงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000 24/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

Event Project Co-ordinator / เจ้าหน้าที่ประสานงานอีเว้นท์

PT Blossom

1. ควบคุมดูแล Project Booth Event 2. ติดต่อประส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

ธุรการ/ การเงิน / บัญชี

PT Blossom

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

Creative Designer, Event Designer

PT Blossom

- คิด Concept งาน และสร้างสรรค์ด้าน Event ที่เป...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

Sales Administrative Officer / Sale Co-ordinator

PT Blossom

1. ประสานงานด้านการขาย จัดทำใบเสนอราคา 2. ออกเอ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

Exhibition Designer / Interior Designer

PT Blossom

1. วุฒิปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน หรือสาขาที่เกี...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

Graphic Designer

PT Blossom

- ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อผลิตชิ้นงาน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

Event Project Manager

PT Blossom

1. วางแผนบริหารจัดการ Project Booth Event 2. บร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประจำฟอร์ด สาขากัลปพฤกษ์และพระราม 4

บริษัท มาสด้า ซิตี้ จำกัด

- วางแผนกลยุทธ์การตลาดประจำเดือน /ประจำปีและแผน...

เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 70,000 24/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง

เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำโชว์รูม Ford กัลปพฤกษ์และพระราม 4 )

บริษัท มาสด้า ซิตี้ จำกัด

1.ดำเนินกิจกรรมตามแผนการตลาด Online 2.สนับสนุนฝ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 24/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

ที่ปรึกษาการขาย ประจำโชว์รูม Ford (สาขา กัลปพฤกษ์)

บริษัท มาสด้า ซิตี้ จำกัด

ขายรถยนต์ยี่ห้อ Ford

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม

ช่างยนต์ Ford สาขาพระราม 4

บริษัท มาสด้า ซิตี้ จำกัด

ซ่อมบำรุงรถยนต์ยี่ห้อ Ford

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 24/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง

ทั้งหมด 35,951 รายการ