• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตปทุมวัน
บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายขาย ประจำประเทศเวียดนาม
1 สำรวจและวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขาย ข้อมูลลูกค้า คู่แข่งขัน เพื่อกำหนดทิศทาง และวางแผนการขายให้ระบบบริหารการขายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2 วางแผน กำหนดกลยุทธ์การขาย และประมาณการยอดขายสินค้าทั้งระยะสั้น ระยะยาว ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 3 รับผิดชอบบริหารงานขาย และควบคุมการทำงานของพนักงานขายให้เป็นไปตามแผนงาน เพื่อสร้างยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด 4 วางแผนดำเนินการขยายตลาดเพื่อเพิ่มลูกค้ารายใหม่ และกำหนดแนวทางการดูแลรักษาลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ 5 วิเคราะห์และวางแผนการส่งเสริมการขาย กระตุ้นยอดขาย และปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบายของบริษัทฯ 6 บริหารทีมขายให้มีประสิทธิภาพ ติดตามประเมินผลการทำงานของพนักงานขาย 7 ควบคุมกระบวนการขาย และการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
กรุงเทพมหานคร , เขตบางขุนเทียน
บริษัท สยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด
modern trade sales
sales executive qualifications 1 work experiences and education male female aged at least 25 years old at least bachelor s degree at least 2 years experience in sales 2 attributes and skills must be able to work effectively with others with excellent interpersonal skill good personality and have an excellent communication skill ability to work to deadlines and prioritize workload ability to work well under pressure high self motivation dynamic and proactive good knowledge and experience of documentation systems regarding sales tasks strong passion of working as a salesperson ability to communicate and work well with clients good command in written and spoken english ability to travel to work with clients key responsibilities face to face communication with clients in order to offer them products conducting face to face presentations to clients confidently responding clients queries including provide them useful information regarding the company and its products manipulating public relations through clients penetrating new markets through approaching the new clients while maintaining the current ones organizing and managing sales activities developing sales reports the records regarding clients and sales tasks and other documents assigned for creating documents regarding sales activities such as the company s invoices being responsible for sales and pursue the sales targets assigned for ประสบการณ์ และการศึกษา เพศชาย หรือเพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทางงานขายสินค้า อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป คุณลักษณะและทักษะ มีการทำงานเป็นทีมที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีบุคลิกภาพดี และมีทักษะในการเจรจา และประสานงานที่ดี มีความสามารถในการทำงานภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด มีความอดทนต่อแรงกดดันในการปฏิบัติงาน มีความกระตือรื้อร้น และพลังในการทำงาน มีความรู้ด้านเอกสารงานขายเป็นอย่างดี มีใจรักงานขาย มีทักษะการสื่อสารดี และอัธยาศัยดีในการพบปะผู้คน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี สามารถติต่อประสานนอกสถานที่ได้ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ พบปะและพูดคุยกับลูกค้า ในการนำเสนองาน และสินค้า จัดทำเอกสารการนำเสนอ เพื่อที่จะนำเสนอต่อลูกค้าอย่างมั่นใจ ตอบคำถาม พร้อมให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าต่อลูกค้า จัดการด้านงานประชาสัมพันธ์ผ่านทางลูกค้ากลุ่มต่างๆ ขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น และคงฐานลูกค้าเดิม บริหารงาน และติดต่อประสานงานทางด้านการขาย ทำรายงานและรวบรวมบันทึกข้อมูลการขายและข้อมูลของลูกค้า และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทำเอกสารประกอบการขาย เช่น เอกสารใบเสนอราคาสินค้า ดูแลยอดขาย และสนับสนุนยอดขายสินค้าตามยอดที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 5,597 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top