• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) , ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb)
ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก
1 วางแผนการหาลูกค้า การติดต่อลูกค้า โดยทุกอาทิตย์ต้องมีแผนและจำนวนลูกค้าที่ต้องติดต่ออย่างชัดเจน 2 มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงินของหน่วยงาน สินเชื่อ ประกันภัย เป็นต้น และพร้อมที่จะเรียนรู้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า 3 สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ เข้าใจความต้องการของลูกค้าเพื่อที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้า 4 เข้าใจความเสี่ยงของลูกค้าอย่างถี่ถ้วนก่อนจะนำเสนอเคส เพื่อเป็นการบริหารคุณภาพของสินเชื่อและป้องกันความเสียงให้กับธนาคาร 5 รับผิดชอบเป้าหมายการตั้งวงเงินรายเดือน และเป้าหมายการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆของตัวเองอย่างเคร่งครัด 6 สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในฐานะตัวแทนธนาคาร รักษาผลประโยชน์ให้กับลูกค้าและธนาคารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำที่ location ศรีนครินทร์ บางขุนเทียน พลหลโยธิน พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร , เขตบางนา
บริษัท ยู สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Digital Marketing Manager
1 กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนงานการตลาดขององค์กร brand ผ่านการโฆษณาทางสื่อ online social media ต่างๆ 2 จัดทำงบประมาณ ในการทำการตลาด วิเคราะห์และประเมินอุปสรรค เพื่อวางแผนป้องกัน แก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานของทีม ให้บรรลุผลลัพธ์ ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 3 รวบรวม นำเสนอรายงาน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากผลลัพธ์ เพื่อใช้ในการปรับปรุง การโฆษณาและพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ต้องการของลูกค้า รวมถึงหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ช่องทางจัดจำหน่ายใหม่ๆให้กับบริษัท 4 กำหนดแผนงาน การดูแลและรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร brand ให้เป็นที่จดจำ มีความทันสมัย และมีความสอดคล้องเหมาะสมในทุกช่องทาง ทั้งสื่อ online และ social media ต่างๆ รวมถึงให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายการเผยแพร่โฆษณาผ่านสื่อ online
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2,186 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top