• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
สมุทรสาคร , กระทุ่มแบน
CENTER CONTAINERS CO., LTD.
พนักงานธุรการขาย
1 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริการแก่ลูกค้า 2 โทรศัพท์หาลูกค้า โทรศัพท์ติดต่อลูกค้าให้ได้ยอดขายตามแผนงาน เป้าหมายที่ กำหนด 4 รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าจากลูกค้า 5 จัดทำข้อมูลการขายสินค้าประจำวันของพนักงานธุรการขาย 6 ร่วมประชุมพนักงานประจำวัน เพื่อทบทวน ชี้แจงภาระงาน ปัญหาที่ต้องระวังในการบริการ 7 ประสานงานกับแผนกวางแผน แผนกผลิต แผนกจัดส่ง เพื่อให้ได้สินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ 8 บันทึก ยืนยัน ใบสั่งซื้อสินค้า 9 จัดทำแบบ print master และ master card ตามที่ลูกค้ากำหนด 10 จัดทำใบสั่งผลิต 11 จัดทำแฟ้มรายชื่อลูกค้าให้ครบถ้วน 12 ร่วมประชุมประจำสัปดาห์กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 13 ออกพบลูกค้าในเทศกาลต่างๆ และหรือเยี่ยนเยี่ยนลูกค้าเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย 14 งานอี่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 55 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top