• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตพญาไท
บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย
ตรวจสอบเอกสารประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน และถูกต้องตามสรรพากร ตรวจสอบการจัดทำงบการเงินของบริษัท กับบริษัทรับจัดทำบัญชี ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และยื่นแบบต่างๆให้ครบถ้วน จัดทำรายงานตามรูปแบบที่กำหนดได้ และสามารถรายงานผลการดำเนินงานทางบัญชีแก่ผู้บริหารได้ ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้สอบบัญชี สรรพากร รับผิดชอบงานและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 248 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top