• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก
แองโกลอีสต์ชัวร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
1 ตรวจสอบความปลอดภัย ตามขั้นตอนปฏิบัติของบริษัททั้งหมด 2 ตรวจตราระบบ cms และติดต่อลูกค้าหรือรายงานให้ตำรวจทราบ โดยเร่งด่วน ตามที่เหมาะสม ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน 3 ตรวจสอบความปลอดภัยเมื่อลูกค้าเปิด ปิดหรือเกิดเหตุที่ยากลำบาก 4 ร่วมมือกับฝ่ายระบบรักษาความปลอดภัยเมื่อโครงการเริ่มต้นและโครงการแล้วเสร็จ เพื่อที่จะได้เชื่อมอุปกรณ์ภายในสถานที่ของลูกค้ากับระบบ cms ของบริษัทอย่างถูกต้องสมบูรณ์ 5 รับฟังความคิดเห็นของลูกค้าทั้งหมดและให้คำแนะนำอย่างถูกต้องเป็นรายวัน 6 จัดทำ และ รายงาน พร้อมทั้งตรวจสอบทุกรายการทางเอกสาร และบันทึกความคิดเห็นของลูกค้าทั้งหมด ในทุกวัน ในส่วนงานผลิตภัณฑ์และบริการ ความปลอดภัย 7 สรุปและรายงาน ยอดรวมจำนวน task เอกสารทั้งหมดของฝ่ายในแต่ละวัน พร้อมทั้งแยกเป็นรายเดือน โดยอ้างอิงจากวันที่ลูกค้าลงนามเป็นหลัก พร้อมเอกสารประกอบรายละเอียดแบบสมบูรณ์ ถูกต้อง ภายในทุกเดือน ในส่วนงานผลิตภัณฑ์และบริการด้าน ความปลอดภัย 8 นำเสนอแนวทางการจัดทำด้านปฏิบัติการเพื่อประสิทธิภาพและผลประโยชน์ของบริษัทที่สูงที่สุดในทุกเวลา 9 ต้องลงบันทึกใน dds ตารางบันทึกประจำวัน ทุกครั้งที่จำเป็นต้องออกนอกบริษัท 10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,715 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top