• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ผช ผอ ฝ่ายก่อสร้าง ผอ ฝ่ายก่อสร้าง สายงานก่อสร้าง บริหาร
บริหารงานก่อสร้างให้สอดรับกับกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ sos fifo delivery on time ควบคุมและติดตามการทำงานของฝ่ายก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตาม kpi quality assurance delivery on time crm after sale service บ้านส่งมอบโอนให้ลูกค้า บ้านพร้อมขาย stock on shelf บ้านระหว่างก่อสร้าง โดยรับผิดชอบโครงการตามเอกสารแนบท้าย จัดหาและบริหารโครงการให้มีผู้รับเหมาเพียงพอ เพื่อทำงานให้เสร็จตามแผนงาน แก้ไขปัญหาด้านเทคนิค ผู้รับเหมาที่ทำงานผิดไปจากแผนงานและหากลยุทธ์ปรับปรุงให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย จัดแผนงานในการจัดสรรก่อสร้างในอนาคต เพื่อเกิดความสมดุลและยุติธรรมแก่ผู้รับเหมา ควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จทันตามแผนงานและอยู่ในงบประมาณ ดูแลระบบงาน crm ให้สอดคล้องกับแผนงานบริษัทฯ และความพึงพอใจของลูกค้า ช่วยตรวจและดูแลสภาพแวดล้อมโครงการ sos ฯลฯ ตาม site role model
กรุงเทพมหานคร
บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด
หัวหน้าบ้านพักคนงาน camp boss ประจำไซต์งานก่อสร้าง
1 ตรวจสอบและส่งตัวคนงานเข้าพักอาศัยใน แคมป์คนงาน รับเรื่องต่อจาก admin ประจำไซต์งานก่อสร้าง 2 ควบคุมดูแลความสะอาดอาคารสถานที่ และพื้นที่ส่วนกลาง ภานในแคมป์คนงาน 3 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแม่บ้านทำความสะอาด 4 ตรวจเช็คห้องพักคนงาน ผู้พักอาศัยชื่อตรงกับทะเบียนห้องพัก 5 จัดทำ ตรวจสอบ รายงานจำนวน และรายชื่อคนงานที่เข้าพักในแคมป์คนงาน 6 ดูแล รายงานข้อพิพาทคนงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 7 ดูแล ผู้พักอาศัย ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ เช่น กฎระเบียบผู้พักอาศัยประจำแคมป์คนงาน เป็นต้น
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 577 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top