• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
สมุทรปราการ , บางพลี
บริษัท จอห์นสัน เฮลธ์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด
พนักงานส่งเอกสาร messenger
1 นำส่งใบกำกับภาษีไปที่ บีดีซี บริษัทในเครือของ ซีอาร์ซี บริษัทคู่ค้า ให้กับฝ่ายบัญชี 2 รับเช็ค วางบิล ให้กับแผนกบัญชี 3 ดำเนินการชำระเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัทให้ฝ่ายบัญชี เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 4 คัดเอกสารสำคัญของบริษัท ทุก ๆ 3 เดือน 5 นำส่งเอกสารไปยังหน่วยงายของรัฐบาล ให้แผนกบุคคล เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานประกันสันสังคม กรมสรรพากร และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 6 ทำงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 27,062 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top