• อื่นๆ
  • Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว
APP365
เจ้าหน้าที่ seo specialist
มีความรู้ และ เชี่ยวชาญการทำอันดับบน google co th เป็นอย่างดี มีความรู้ด้าน google analytics adwords fb webmaster tool หรือเครื่องมือจาก third party อื่นๆ วิเคราะห์ คู่แข่ง คีย์เวิร์ด ได้อย่างเชียวชาญ ปรับเปลี่ยน พัฒนา ทีมงานด้าน seo ให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่วางไว้ได้ มีทักษะในการปรับ on page และ off page ได้เป็นอย่างดี สร้าง linkbuilding สร้าง network ให้มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร qualifications มีประสบการณ์ 1 3 ปีด้าน seo รวมถึงเคยมีผลงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของ search engine การตลาดออนไลน์ มีความรู้เกียวกับ ซอฟแวร์ เพื่อนำมาใช้สำหรับ seo อย่างเชียวชาญ มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้าน seo อย่างยอดเยี่ยม รวมถึง css html และ google analytics มีประสบการณ์การทำงานในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ seo ppc การวิเคราะห์ backlink และรายงานศักยภาพของคู่แข่ง มีประสบการณ์การพัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การสร้าง linkbuilding มีความรับผิดชอบสูง และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี ชอบทำงานแข่งกับเวลา สามารถทำงานเป็นทีมได้ และไม่เกียงงานหนัก ทุ่มเทกับงานที่ได้รับมอบหมาย มีผลงานที่ผ่านมาเสนอ พิจารณาเป็นพิเศษ
ปทุมธานี , ลำลูกกา
บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชีด้านจ่าย
1 บันทึกรายการตั้งเจ้าหนี้การค้า 1 1 รับใบสั่งซื้อจากฝ่ายจัดซื้อ po พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องเอกสารแนบทั้งหมด 1 2 รับใบรับสินค้าเข้าคลัง ifs ots จากฝ่ายคลังสินค้า พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และดึงใบกำกับภาษีซื้อต้นฉบับ 1 3 จัดทำสมุดรายวันซื้อ เก็บเข้าแฟ้ม เพื่อส่งต่อให้หัวหน้าบัญชี ด้านจ่าย ตรวจสอบต่อไป 1 4 จัดชุดเอกสารที่รับวางบิลจาก supplier แนบชุดใบสั่งซื้อและใบรับสินค้า พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 1 5 จัดทำรายงาน po และใบรับสินค้า ที่มีปัญหา ส่งให้หน่วยงานจัดซื้อและคลังสินค้า ให้เสร็จก่อนวันที่ 4 ของเดือนถัดไป 1 6 จัดทำใบรับวางบิล brv ในระบบโปรแกรมช้าง ตามรอบ due การรับวางบิล 2 ลงบันทึกค่าใช้จ่ายในสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2 1 ลงบันทึกการตั้งเบิกจ่ายค่าสินค้า ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามเครดิตเทอม 2 2 ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายในกรณีเร่งด่วนตามเอกสารจัดซื้อ 2 3 บันทึกและตั้งเบิกชดเชยเงินสดย่อย 3 ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3 1 ติดตามและแก้ปัญหา กับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3 2 จัดหาเอกสารให้กับผู้สอบบัญชี 4 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

งานเด่น

  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 42,926 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top