• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตยานนาวา
บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ผู้จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
1 นำเสนอแผน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 2 กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 3 รณรงค์ ส่งเสริมให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่งหรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 4 ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุให้เดือดร้อนหรือรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงานและรายงานผล รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุขึ้นอีก 5 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการป้องกันแก้ไขเกี่ยวกับการประสบอันตราย 6 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการประชุมของหน่วยงานต่างๆ ตามนโยบายด้านความปลอดภัย 7 จัดทำแผนฉุกเฉินประจำปี รวมทั้งตรวจสอบและทบทวนแผนอพยพหนีไฟเพื่อส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 8 จัดทำแผนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ppe สำหรับพนักงาน 9 เข้าร่วมสอบสวนอุบัติเหตุหลังจากการเกิดเหตุและนำเสนอแนวทางป้องกันแก้ไข 10 ฝึกอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงาน 11 ประสานงานกับฝ่ายบุคคลในเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปี 12 เข้าร่วมสอบสวนอุบัติเหตุ จัดทำรายงานการเกิดอุบัติเหตุพร้อมทั้งเสนอแนวทางป้องกันอุบัติเหตุ 13 ทบทวนเอกสารด้านความปลอดภัยของวัสดุ msds ทุกๆ 2 ปี
กรุงเทพมหานคร , เขตวัฒนา
บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด
Building Services Officers - EmQuartier เจ้าหน้าที่อาคาร
รายละเอียดงาน 1 ดูแลพื้นที่ส่วนกลางในด้านความสะอาด ความปลอดภัย งานจราจร บุคคลภายนอกและความเรียบร้อยทั่วไปทั้งพื้นที่โดยตรวจสอบผ่าน cctv monitor 2 ดูแลสภาพแวดล้อมและสิ่งผิดปกติในพื้นที่ 3 การดำเนินงานและติดต่อ ในการรับเรื่องร้องขอจากลูกค้าและพนักงาน 4 ปฎิบัติตามแผนการรักษาความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยภายในอาคารให้มีประสิทธิภาพควบคุมการเข้าออกอาคาร 5 การจัดการภาวะวิกฤต การระงับอัคคีภัย การดูแลฝูงชน การป้องกันและรับมือการโจรกรรม ลักขโมย ก่อวินาศกรรม การป้องกันและรับมือภัยพับติต่างๆรวมทั้งการดูแลระบบปฎิบัติตามแผนฉุกเฉิน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 354 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top