• อื่นๆ

Job Hi-Lights

กระบี่ , เมือง
บจก.กรุงเทพเอ็นยิเนียรื่งคอนซัลแตนท์
ช่างเทคนิคควบคุมงาน จ กระปี่ จ สุราษฎร์ฯ จ ประจวบฯ
1 ควบคุมคุณภาพของงานวัสดุ และ ฝีมือแรงงาน ทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบ และ ข้อกำหนดงานก่อสร้าง 2 ตรวจสอบงานหน้าสนาม และ พิจารณาแบบ shop drawing แบบรายละเอียดการทำงาน และขั้นตอนวิธีการทำงานที่ได้รับจากผู้รับจ้าง และ เสนอแนะเพื่ออนุมัติซึ่งได้รับการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ qc qa ตามคู่มือโครงการ พิจารณาอนุมัติจากผู้จัดการโครงการ project manager แล้ว 3 ประสานงานทางด้านเทคนิคการปฏิบัติงานกับวิศวกรและ หรือผู้บังคับบัญชารวมถึงเจ้าหน้าที่และ หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 4 ตรวจสอบและติดตามขั้นตอนการทำงานของผู้รับจ้างเหมาพร้อมทั้งแนะนำการแก้ไข ปรับปรุง วิธีการก่อสร้างตามหลักวิชาช่างที่ดี เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามแผนงาน 5 แนะนำ และ ตรวจสอบการเก็บตัวอย่างวัสดุรวมถึงการตรวจสอบขั้นตอนต่าง ๆ ในการทดสอบตั้งแต่การเก็บตัวอย่างจนถึงการบันทึกผลการทดสอบของวัสดุทุกชนิด 6 จัดเตรียมสถิติ ข้อมูล ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างต่างๆ ของโครงการ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา site engineer 7 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 684 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top