• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร
บริษัท รอซโซ่ จำกัด
ผู้ชำนาญการสรรหาวัถุดิบเพื่อการผลิตเสื้อผ้า (Sourcing Freelance)
สรรหาวัตถุดิบ ผ้า ยาง และสินค้าสำเร็จรูป ทำการเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ ให้ได้ในราคาที่ดี เหมาะสม มีคุณภาพและติดตามงาน เพื่อให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด กำหนดพัฒนา จัดสรร ประยุกต์และปรับปรุงระบบงานด้านการจ้างผลิต การเลือก supplier ประเมิน supplier ทำข้อตกลงการค้ากับ supplier รักษาสัมพันธ์กับ suppliers เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อและผลิตสินค้าเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเพื่อให้การจัดซื้อสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น ทบทวน suppliers และหา suppliers เพิ่มเพื่อสอดคล้องกับความต้องการและสภาวการณ์ปัจจุบัน ควบคุม ดูแล และติดตามของให้เข้าตามเวลาที่กำหนด เพื่อทำตัวอย่างและผลิต บริหารพัฒนาสินค้าตัวอย่าง และ ควบคุมคุณภาพของสินค้าตัวอย่าง
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดกระบัง
KK&K Intertech Group Co.,Ltd
ผู้จัดการแผนกจัดซื้อต่างประเทศ (Overseas Purchasing Manager)
1 ประสานงานกับ supplier ต่างประเทศ เพื่อสอบถามราคา และสั่งซื้อสินค้า 2 ประสานงานกับบริษัทชิปปิ้ง และตรวจสอบเอกสารนำเข้าให้ถูกต้อง 3 ร่วมตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศให้ถูกต้องตามรายการที่สั่งซื้อ 4 จัดทำรายงาน ประวัติ supplier และเก็บข้อมูลสินค้า ราคาประวัติการซื้อสินค้า 5 ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 6 ประสานงานกับแผนกบัญชีในการชำระค่าสินค้าและบริการ และอื่นที่เกี่ยวข้อง 7 ร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ของบริษัทฯ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 963 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top