• Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตประเวศ
บริษัท อินฟินิตี้พลัส เทรดดิ้ง จำกัด
การตลาด marketing manager
รับผิดชอบงาน การตลาด สื่อต่างๆ เช่น website facebook ig หากสามารถถ่ายวีดีโอ และสามารถตัดต่อวีดีโอ เพื่อใช้ในสื่อ social ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถด้านการ design artwork สินค้า วางแผน ออกแบบส่วนเนื้อหา website facebook ig line รวมถึงบริหารและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบ เข้าถึงง่าย จัดการ ดูแลสื่อต่างๆของแบรนด์ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน คุณสมบัติ 1 เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจในเรื่องของ การตลาดยุคใหม่ 2 ทำงานเป็นระเบียบแบบแผน มีการวางแผนและติดตามผลอย่างเป็นระบบ 3 ใช้ software ตกแต่งภาพได้ดี และ หากสามารถตัดต่อ vdo เบื้องต้นได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4 มีอัธยาศัยดี จิตใจดี พร้อมที่ใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 5 สามารถ ทำงานเป็นทีมได้ มีความสามารถเกี่ยวกับการดูแลเว็บไซด์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ชลบุรี , เมือง
บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด
วิศวกรซ่อมบำรุงไฟฟ้า
1 ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในโรงงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2 วิเคราะห์หาสาเหตุและค้าหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตที่เกิดขึ้น 3 ให้คำแนะนำแก่ช่างไฟฟ้าในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน 4 ควบคุม ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบเตือนอัคคีภัยและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ระบบมีความถูกต้องและปลอดภัย 5 ตรวจสอบวิเคราะห์ เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความถูกต้องปลอดภัย และประหยัดพลังงาน 6 วางแผนการทำงานของทีมงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 7 ควบคุมประสานงานซ่อมเครื่องจักรกับทุกแผนก
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 136 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top