• Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว
APP365
เจ้าหน้าที่ seo specialist
มีความรู้ และ เชี่ยวชาญการทำอันดับบน google co th เป็นอย่างดี เพราะเราทำคีย์ยาก ถึงยากมาก คู่แข่งเยอะ มีความรู้ด้าน google analytics adwords fb webmaster tool หรือเครื่องมือจาก third party อื่นๆ วิเคราะห์ คู่แข่ง คีย์เวิร์ด ได้อย่างเชียวชาญ ปรับเปลี่ยน พัฒนา ทีมงานด้าน seo ให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่วางไว้ได้ มีทักษะในการปรับ on page และ off page ได้เป็นอย่างดี สร้าง linkbuilding สร้าง network ให้มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร qualifications มีประสบการณ์ 1 3 ปีด้าน seo รวมถึงเคยมีผลงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของ search engine การตลาดออนไลน์ มีความรู้เกียวกับ ซอฟแวร์ เพื่อนำมาใช้สำหรับ seo อย่างเชียวชาญ มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้าน seo อย่างยอดเยี่ยม รวมถึง css html และ google analytics มีประสบการณ์การทำงานในการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ seo ppc การวิเคราะห์ backlink และรายงานศักยภาพของคู่แข่ง มีประสบการณ์การพัฒนาและดำเนินกลยุทธ์การสร้าง linkbuilding มีความรับผิดชอบสูง และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี ชอบทำงานแข่งกับเวลา สามารถทำงานเป็นทีมได้ และไม่เกียงงานหนัก ทุ่มเทกับงานที่ได้รับมอบหมาย มีผลงานที่ผ่านมาเสนอ พิจารณาเป็นพิเศษ
กรุงเทพมหานคร , เขตหนองแขม
บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
1 วางแผนการซ่อมและบำรุงรักษา รวมทั้งการสอบเทียบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร 2 ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบ การซ่อมบำรุงรักษา รวมทั้งการทวนเทียบและทวนสอบ เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ให้กับพนักงานในหน่วยงาน และพนักงานฝ่ายผลิต 3 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์รวมทั้งวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้ตาม kpis ที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานให้กรรมการผู้จัดการทราบ 4 ให้คำปรึกษาแนะนำและตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ 5 วางแผนงานและจัดทำงบประมาณประจำปี ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ 6 วางแผนการจัดสรรทรัพยากรและกำลังคนให้เหมาะสมกับงานภายในแผนก 7 นำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม เพื่อเป็นทางเลือกในการบริหารจัดการเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวมทั้ง การบริหารจัดการด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ 8 รับนโยบายจากกรรมการผู้จัดการแล้วนำมาถ่ายทอด และปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ 9 ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,781 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top