Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

ผู้จัดการฝ่ายขาย

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

ควบคุม ดูแล ทีมงานขาย ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธ...

เงินเดือน(บาท) : 50,000 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตคันนายาว

Product Specialist ***ด่วน***

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

1. วางแผนและวิเคราะห์การตลาด 2. อบรมและให้ควา...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถ และผู้ช่วยพนักงานออกบูธ (20,000++ บาทต่อเดือน)

บริษัท เอส วี มาเกตติ้ง เอนเทอไพรส จำกัด

พนักงานขับรถส่งของ (พาร์ทไทม์)

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 28/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตจตุจักร

ธุรการฝ่ายช่าง

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

1.จัดทำเอกสารของแผนก ด้าน ใบเสนอราคา สรุปรายงา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบึงกุ่ม

พนักงานขาย Sale Representative (ประจำกรุงเทพ และ ประจำภาคตะวันออก เหนือล่าง ) \\\\\\\\\\\\\\\\

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

เป็นตัวแทนขายอุปกรณ์การแพทย์ ทั้ง ในเขต กรุงเทพ...

เงินเดือน(บาท) : 35,000 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบึงกุ่ม


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,659รายการ
เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท อีซี่ โซลูชั่น จำกัด

1. จัดทำเอกสารการจ่ายเงินต่างๆ 2. จัดทำรายงานภ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

หัวหน้าแผนกเคหะรักษ์

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

1.วางแผน ควบคุมและแก้ไขปัญหาในการรักษาความสะอาด...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

ช่างประกอบแว่นตา

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

1.ผลิต/ประกอบแว่นตาตามแผนให้ถูกต้องครบถ้วนและเส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

1.ตรวจสอบเอกสารการขอซื้อ เอกสารใบเปรียบเทียบราค...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

Screening Nurse(พยาบาลคัดกรองผู้ป่วย)

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

- ประเมินคัดกรองผู้ป่วย และส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

UR-Nurse(พยาบาลพิจารณาสินไหม)

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

- ทำหน้าที่วิเคราะห์ผลการรักษาของลูกค้าเพื่อพิจ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Call Center & Customer Service)

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

- ประจำเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์และ call center ,...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

พยาบาลTreatment

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

- ให้การบริการตรวจและทำหัตถการทางจักษุวิทยาและห...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

เจ้าหน้าที่วัดสายตา

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

- ตรวจวัดสายตา เพื่อประเมินผลความสามารถในการมอง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

IT Application Support

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

- เรียนรู้และทำความเข้าใจการทำงานของ Applicatio...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

เจ้าหน้าที่การเงิน (Cashier)

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

- รับชำระเงินสด/บัตรเครดิต ออกใบแจ้งค่ารักษา/ใบ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

-ซ่อมแซมระบบหรืออุปกรณ์ทั่วไป ตรวจเช็คสภาพและบำ...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 24,000 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ด้านสายตา ( Sale หน้าร้านแว่นตา )

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

ให้คำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แว่นตาและ...

เงินเดือน(บาท) : 10,500 - 18,500 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

พนักงานเสริฟ ( Waitress )

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

- ให้บริการเสริฟอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงพยาบ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

แม่บ้าน (รัตนิน กิมเบล )

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

- เปิด/ ปิด ห้องผ่าตัด ทำความสะอาดทั้งในและนอกห...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 10,000 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

หัวหน้าแผนกแคชเชียร์

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

1.ควบคุมการรับชำระเงินค่ารักษาพยาบาล ตรวจสอบควา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

เจ้าหน้าที่จดบันทึกทางการแพทย์ / Medical Transcriber

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

-จดบันทึกข้อมูลในแฟ้มประวัติผู้ป่วย / เวชระเบีย...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 24,000 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

ธุรการแผนกซ่อมบำรุง

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

-ประสานงานกับแผนกจัดซื้อในการสรรหาผู้รับเหมาและ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา / Counselor

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการตรวจของคนไข้ - ...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 25,000 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

1.จัดเตรียมห้องตรวจให้พร้อมใช้งาน 2.ดูแล / จัดเ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

ครูสอนภาษาอังกฤษ (งานประจำ / งานพาร์ทไทม์)

DEngclub Mt Arena

สอนภาษาอังกฤษเด็กอายุ 4-8 ปี

เงินเดือน(บาท) : 8,000 - 12,000 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน

ครูสอนภาษาอังกฤษ ( งานประจำ / งานพาร์ทไทม์)

DEngclub Mt Arena

สอนภาษาอังกฤษเด็กอายุ 4-8 ปี

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

ผช.ผจก.ฝ่ายพิจารณารับประกัน

บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

1. พิจารณารับประกันใบคำขอทั้ง medและ non-med 2....

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

พนักงานขับรถผู้บริหาร(ด่วนมาก!!!)

บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร.รู้เส้นทางต่าง ๆ ในกรุง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย

Programmer

บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

-เขียนและพัฒนาโปรแกรม โดยใช้Visual Basic,Delphi...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 29/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก

ทั้งหมด 38,659 รายการ