• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก
บริษัท เจเค เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผู้จัดการควบคุมงานก่อสร้างโครงการ construction management manager
คุณสมบัติ 1 เพศชาย หญิงอายุ 30 45 ปี 2 จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ป โท พิจารณาพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา 3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม กว 4 มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง 5 10 ปี 5 สามารถบริหารงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี 6 ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 7 มีรถยนต์หรือยานพาหนะเป็นของตัวเอง 8 มีความขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตั้งใจทำงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตงานโครงการ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงก่อนการก่อสร้าง 1 การตรวจสอบแบบ 2 การประมาณราคา 3 การจัดทำเอกสารประกวดราคา 4 การคัดเลือกผู้รับเหมา 5 จัดเตรียมสัญญาจ้าง ช่วงระหว่างงานก่อสร้าง 1 ควบคุมมาตรฐานงานก่อสร้าง 2 ควบคุมคุณภาพวัสดุที่ใช้ในงาน 3 ควบคุมเวลาและแผนการทำงาน 4 จัดการประชุมติดตามงาน weekly meeting 5 จัดทำรายงานความคืบหน้า รายงานประจำเดือน 6 สรุปปัญหาที่พบและหาแนวทางแก้ไข 7 ตรวจวัดปริมาณงาน ตรวจรับงาน 8 สรุปงานเปลี่ยนแปลง งานเพิ่มลด จากสัญญาเดิม 9 พิจารณาการขอเบิกงวดงาน 10 ตรวจรับงานงวดสุดท้าย ช่วงหลังงานก่อสร้าง 1 ตรวจงานในระยะประกันผลงาน 2 แจ้งผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการแก้ไข 3 ตรวจสอบงานบกพร่องทั้งหมดก่อนคืนเงินประกันผลงาน
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 473 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top