• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตยานนาวา
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
พนักงานเสิร์ฟ ต้อนรับ ผู้ช่วยกุ๊ก สาขาเซ็นทรัล พระราม3
ผู้ช่วยกุ๊ก มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเตรียม ปรุง แต่ง สามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับการสอนจากหัวหน้างานมาถ่ายทอดได้ ดูแลจัดสรรวัตถุดิบที่นำออกมาใช้ได้อย่างดี สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้างานได้ในเวลาที่หัวหน้างานไม่อยู่ ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากทางหัวหน้างานได้เป็นอย่างดี และอดทนในภาวะแรงกดดันได้ พนักงานเสิร์ฟ ต้อนรับ แม่บ้าน มีความยิ้มแย้ม แจ่มใส มีใจรักการบริการ ทำงานภายในภาวะกดดันได้
นครปฐม , พุทธมณฑล
บริษัท ยูเนียน อินต้า จำกัด
ช่างซ่อมบำรุง
it support หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่วยเหลือ สบับสนุน และแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย ติดตั้งอุปกรณ์ it วิเคราะห์อาการ ซ่อมคอมพิวเตอร์ ทั้ง hardware และ software ได้ ติดตั้งดูแด เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ให้คำปรึกษา และสอนการใช้งาน software และ hardware ต่างๆ ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการใช้งานเครือข่ายของหน่วยงานภายในบริษัท บริหารงานระบบเครือข่าย โทรศัพท์ กล้องวงจรปิด บริหารและพัฒนาระบบดปรแกรม และงานอุปกรณคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพ บริหารและพัฒนาระบบ erp คุณสมบัติ อายุ ปี 20 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา ปวส ปริญญาตรี ทางด้านสารสนเทศ it ประสบการณ์ ปี 1 ปีขึ้นไป
กรุงเทพมหานคร , เขตพระโขนง
บริษัท ออมนี่เรส จำกัด
sales management trainee
หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดในลักษณะอีเว้น ณ สถานที่ต่างๆ ตามที่กำหนด ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานและโครงการต่างๆ ของแบรนด์ลูกค้าผู้ว่าจ้าง รับผิดชอบผลงานด้านยอดขาย และเป้าหมายอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด รักษาความเป็นมืออาชีพ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ลูกค้า ฝึกฝน เรียนรู้ พัฒนาตัวเอง ตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่บริษัทฯ มอบหมายให้ เพื่อรักษามาตรฐานในการทำงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ ให้บริการลูกค้า และช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ สร้าง ฝึกสอนทีมงานขาย รวมถึงบริหารสมาชิกในทีม ให้มีมาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด สำหรับผู้จัดการฝึกหัดฝ่ายขาย และผู้ที่ต้องการเติบโต
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 454 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top