• Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร
บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จป วิชาชีพ ด่วน
1 ตรวจสอบ เสนอเเนะ และจัดทำบัญชีกฏหมายและข้อกำหนดตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยรวมทั้งประเมินความสอดคล้องตามที่กำหนด 2 วิเคราะห์งาน ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตราการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3 ตรวจประเมินการปฏิบัตืงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน รวมทั่้งรายงานความคืบหน้า 4 จัดฝึกซ้อมและสรุปผลการฝึกซ้อมกู้ภัยฉุกเฉินรถขนส่งและเพลิงไหม้ในสถานที่ทำงาน 5 เป็นวิทยากร แนะนำ ฝึกสอน อบรมเกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย 6 ตรวจวัด ประเมิน สถาพแวดล้อมในการทำงาน 7 อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ชลบุรี , เมือง
บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด
วิศวกรซ่อมบำรุงไฟฟ้า
1 ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในโรงงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2 วิเคราะห์หาสาเหตุและค้าหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตที่เกิดขึ้น 3 ให้คำแนะนำแก่ช่างไฟฟ้าในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน 4 ควบคุม ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบเตือนอัคคีภัยและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ระบบมีความถูกต้องและปลอดภัย 5 ตรวจสอบวิเคราะห์ เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความถูกต้องปลอดภัย และประหยัดพลังงาน 6 วางแผนการทำงานของทีมงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 7 ควบคุมประสานงานซ่อมเครื่องจักรกับทุกแผนก
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 257 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top