• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตยานนาวา
บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1 จัดเก็บสินค้าที่มาจาก supplier เข้าเก็บในคลังสินค้าตามที่กำหนดอย่างถูกต้องและบันทึกเข้าสต็อกการ์ด 2 ตรวจจ่ายสินค้าตามใบเบิกให้กับช่างและพนักงานที่มาเบิก พร้อมทำการตัดออกจากสต็อกการ์ด 3 คีย์เอกสารข้อมูลการเบิก รับ สินค้าเข้า ออก จากสต็อกในระบบโปรแกรม sap 4 จัดเรียงสินค้าตามระบบ fifo 5 สรุปยอดการรับสินค้าตามใบสั่งซื่อ po ในแต่ละวันส่งให้หัวหน้างานและสรุปรายการสินค้าเข้า ออก และที่ไม่มีการเคลื่อนไหวส่งให้ฝ่ายบัญชีและหัวหน้างาน 6 ติดตามและประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 7 งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมายจาผู้บังคับบัญชา
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,053 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top