• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง
บริษัท ธนะมล กรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุก่อสร้าง sup จัดซื้อ หยุดเสาร์ อาทิตย์
งานจัดซื้อ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงอาคารสินค้าตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน เจรจาต่อรองราคากับผู้ขายและเปรียบเทียบราคา พิจารณาคัดเลือกและประเมินผู้ขาย vendor list ร่วมวิเคราะห์ปัญหาของทีมงานและหาแนวทางการป้องกันแก้ไข ประเมินผู้ขายตามระยะเวลาที่กำหนด ติดตามการส่งสินค้าให้ทันตามกำหนด งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา งานจัดจ้าง จัดหาผู้รับเหมาช่วง จัดทำสัญญาจ้าง ควบคุมการทำงานผู้รับเหมาให้ได้คุณภาพและดูแลงานเบิกจ่ายค่าจ้างให้เป็นไปตามสัญญา ประสานงานกับเจ้าของงาน เพื่อให้โครงการดำเนินไปโดยเรียบร้อย มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
กรุงเทพมหานคร , เขตห้วยขวาง
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (True Corporation PCL.)
หัวหน้าทีมขาย true fiber ประจำพื้นที่ห้วยขวาง
กำกับ ดูแล และควบคุมทีมงานขายระดับพื้นที่ zone เพื่อสร้างยอดขายและขยายฐานลูกค้าของบริษัทให้เพิ่มขึ้น ผ่านช่องทางการขายสำคัญ ๆ ได้แก่ direct sales wholesale และ dealer กำกับดูแลการการขาย กิจกรรมการขายและการตลาด เพื่อให้ทีมงานขายและเพื่อนคู่ค้า สามารถสร้างยอดขายและขยายฐานลูกค้าได้ตามที่กำหนด ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และเพื่อนคู่ค้า พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานและเพื่อนคู่ค้าในที่รับผิดชอบ ติดต่อลูกค้ารายสำคัญในพื้นที่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี บริหารช่องทางการขายต่างๆ ภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และอธิบายเป้าหมายการขาย และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้ทีมงานเข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายที่วางไว้ ประเมินผลการขาย วิเคราะห์ปัญหา รวมถึงประเมินคุณภาพของสัญญาณ งบประมาณ เพื่อปรับกลยุทธ์สำหรับดำเนินงาน เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ทำแผนการขายและแผนการตลาดในพื้นที่ และนำเสนอขออนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง สนใจติดต่อ 0647029376 คุณหมิว line hrbma5
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 1,043 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top