JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
1,883,513
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
23 พ.ค. 2562
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 23 พ.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าชม 1,883,513

เกี่ยวกับเรา

.โรงเรียนทอสีกำหนดรูปแบบการเรียนรู้ โดยเน้นพัฒนาการเด็ก ตามศักยภาพรายบุคคล เอาใจใส่ในวิธีการเรียนรู้ ความสนใจ และความถนัดที่แตกต่างของเด็ก กิจกรรมมีความหลากหลาย ส่งเสริมให้แต่ละบุคคลได้มีโอกาสในการใช้ความสามารถของตน สร้างประโยชน์และ แสดงออกอย่างมีเป้าหมาย หลักสูตรการเรียนรู้ของแต่ละชั้นปี จึงเกื้อหนุนต่อการพัฒนาเด็ก ทั้งด้านวิชาชีวิต วิชาการ และวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมเป็นหลัก ตัวอย่าง เช่น หลักสูตร "เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว" ซึ่งมี หลักธรรมมาเป็นแก่นของการจัดเรียงเนื้อหา และประสบการณ์ การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงในชีวิต ตลอดที่อยู่กับโรงเรียนและเป็นทักษะในการใช้ชีวิตตลอดไป


ข้อมูลติดต่อ

คุณนัยฤดี ฝ่ายบุคคล
โรงเรียนทอสี 1023/46 ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โทร. 02 - 7130260 - 1 ต่อ 131
แฟกซ์. : 023917433

การเดินทาง

71
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

หัวหน้าฝ่ายการเงิน/บัญชี

1. วางระบบ และจัดทำบัญชี 2. วางระบบ , จัดทำประมาณการทางการเงิน และปิดงบการเงิน 3. วางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง , ระบบบัญชีทรัพย์สิน 4. มีความเป็นผู้นำ และทักษะการคิดวิเคราะห์ 5. ซื่อสัตย์ รอบคอบ อดทน 6. ...
เงินเดือน(บาท) : 28,000 - 30,000
อัพเดทล่าสุด : 23/05/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

- สร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวให้กับโรงเรียน - มองภาพรวม ศึกษาการเปลี่ยนของพฤติกรรมและความต้องการของผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากร และกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนเพื่อมาจัดทำกลยุทธ์ รวมถึงวางแผนธุรกิจเพื่อต...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 23/05/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

- ร่วมวางแผนงานของฝ่ายกับหัวหน้างาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของโรงเรียน - นำข้อมูลการเรียน การสอน กระบวนการเรียนรู้ บริการ ผู้บริโภค สภาพการแข่งขัน ผลิตภัณฑ์ และการโฆษณาที่ผ่านมาในอดีตขอ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 23/05/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถ

ดูแลรับผิดชอบการเดินทางบุคลากรในโรงเรียนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด บำรุงรักษาทำความสะอาดรถ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 23/05/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

English Language Teacher

Teaching Primary 1 to 6.
เงินเดือน(บาท) : 25,000
อัพเดทล่าสุด : 23/05/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ครูสังคมศาสตร์ (ประถม) *เฉพาะผู้ไม่สอบบรรจุ*

จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมสาระสังคมศึกษา และ กอท. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ตามแนวการศึกษาพุทธปัญญา
เงินเดือน(บาท) : 15,000
อัพเดทล่าสุด : 23/05/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ครูอนุบาล *เฉพาะผู้ไม่สอบบรรจุ*

จัดการเรียนการสอน วิถีชีวิต และกิจกรรมระดับเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 ตามแนวการศึกษาพุทธปัญญา หญิง อายุ 25 - 40 ปี มีทักษะการสอนวิถึชีวิต และลักษณะนิสัยที่ดีงาม อ่อนโยน ช่างสังเกต มีวินัย ขยัน อดทน ต้อง...
เงินเดือน(บาท) : 15,000
อัพเดทล่าสุด : 23/05/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การเงิน

การจัดตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบแผนกการเงิน การจัดตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานแผนกการเงิน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรู้ชัดในหน้าที่งาน กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นการควบคุมภายในป้องกั...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 23/05/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา ( เจ้าหน้าที่วิชาชีวิตนักเรียน )

จัดระบบงานเอกสาร การเรียนการสอน ประสานงาน ติดตาม และปฎิบัติร่วมกับฝ่ายต่างๆ ร่วมประชุมเพื่อสรุปประเด็นสำคัญ และติดตามให้เกิดผล รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียน เช่น แผนการสอน สรุปประจำสัปดาห์ ฯ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 23/05/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 9 รายการ