JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
35,912
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
18 เม.ย. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 18 เม.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 35,912

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ไทย ซึ่งเกิดขึ้นโดยขบวนการสหกรณ์ไทยทั้ง 7 ประเภท จำนวน 2,254 สหกรณ์ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2537 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจของสหกรณ์ร่วมกัน ตามหลักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภายใต้อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ส่งเสริมให้สหกรณ์ได้รับความคุ้มครองภัยและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ รวมไปถึงบุคคลร่วมกันในครอบครัวผ่านระบบการประกันชีวิต ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มีการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สร้างหลักประกันที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตยาววัยชรา และที่สำคัญเพื่อให้เป็นสถาบันการเงินกลางของขบวนการสหกรณ์ สำหรับเป็นทุนให้กับสหกรณ์ที่ขาดสภาพคล่องและประสงค์จะใช้ประโยชน์จากสหประกันชีวิต ในฐานะผู้เป็นเจ้าของและผู้ใช้บริการ  ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็น “บริษัทจำกัดมหาชน” และเพื่อความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ 


ข้อมูลติดต่อ

คุณณัฐปภัสร์ (สุ)
บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 411 อาคาร U Tower ชั้น 5 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย
โทร. 023795099 ต่อ 1517
แฟกซ์. : 027317727-28

การเดินทาง

145,207,27,519
พญาไท
เพชรบุรี
หัวหมาก
การเดินทางเพิ่มเติม : อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์

Social Media

Facebook
LINE
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

พนักงานพิจารณารับประกัน

- คีย์ข้อมูลใบคำขอ - จัดทำรูปเล่มกรมธรรม์ - ส่งออกกรมธรรม์
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 18/04/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานยานพาหนะ ด่วนมาก

- ชับรถยนต์ภายในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ดูแล รักษา ทำความสะอาดรถยนต์ อยู่สม่ำเสมอ - นำรถยนต์บริษัทเข้าศูนย์ ตรวจเช็คสภาพของเครื่องยนต์ตามกำหนดระยะเวลา - งา...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 18/04/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานบุคลากร (สรรหาและคัดเลือกบุคลากร)

สรรหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในบริษัท ติดต่อผู้สมัครงานเพื่อนัดสัมภาษณ์เบื้องต้น ดำเนินการหาช่องทางในการสรรหาและว่าจ้างบุคลากร เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเบื้องต้น เข้าสู่ค...
เงินเดือน(บาท) : 15,000
อัพเดทล่าสุด : 14/04/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานบัญชี (ด่วนมาก)

บันทึกบัญชี / คีย์ข้อมูลบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป สามารถจัดทำรายการบัญชีเพื่อออกกระดาษทำการในงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถกระทบยอดรายการและตรวจสอบรายการบัญชีให้ถูกต้องตรงกับบัญชีแยกประเภท งานอื่นๆ ตามที่ได...
เงินเดือน(บาท) : 15,000
อัพเดทล่าสุด : 13/04/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชี (ด่วนมาก)

ช่วยบริหารงานด้านการบัญชีของส่วนงาน ตรวจสอบการบันทึกบัญชี การกระทบยอดรายการ ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหางานด้านการบัญชีได้ เข้าใจระบบการนำส่งข้อมูลงบการเงิน ในระบบ XML งานอื่นๆ ตามที่ได้ร...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 13/04/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการส่วนบัญชี (ด่วนมาก)

บริหารงานด้านการบัญชีของส่วนงาน ตรวจสอบการบันทึกบัญชี การกระทบยอดรายการ ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหางานด้านการบัญชีได้ เข้าใจระบบการนำส่งข้อมูลงบการเงิน ในระบบ XML งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 13/04/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์) ด่วนมาก

รับผิดชอบการเขียนโปรแกรมและพัฒนาโปรแกรม ดูแล แก้ไข พัฒนาโปรแกรม และให้คำแนะนำกับผู้ใช้งาน งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 40,000
อัพเดทล่าสุด : 13/04/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Analyst) ด่วนมาก

จัดเก็บ non-function requirements ที่ระบบงานควรมีตาม compliance และ/ หรือ Standard ที่กำหนด วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทั้งหมดและนำไปออกแบบเป็นระบบงาน และพัฒนาระบบงานข้อมูล กำหนดแผนงานและระยะเ...
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 35,000
อัพเดทล่าสุด : 13/04/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support)

ดูแลและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ Users ทั้งในส่วนของ Hardware และ Software พร้อมให้ความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ Software หรือคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000
อัพเดทล่าสุด : 13/04/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานสื่อสารองค์กร(Graphic Design)

รับผิดชอบงานด้านการออกแบบ Graphic Design งานถ่ายภาพและตกแต่งงานภาพและการผลิตชิ้นงานต่างๆ สำหรับใช้ในสื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการตลาดต่างๆ ให้มีความสวยงาม น่าสนใจ และรักษาภาพลักษณ์ของบริษัท ออกแบบรู...
เงินเดือน(บาท) : 15,000
อัพเดทล่าสุด : 13/04/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 13 รายการ