เกี่ยวกับเรา

      บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในรูปแบบบริษัท จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ ต่างประเทศให้เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด ทำให้สามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และเพื่อขยายตลาดนักท่องเที่ยวไปยังกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูง ซึ่งประกอบด้วย นักท่องเที่ยวกลุ่ม High End/ กลุ่มนักธุรกิจ/ กลุ่มนักลงทุน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ในการท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้น เพิ่มความถี่ในการเดินทาง และเพิ่มการใช้จ่ายให้กระจายไปสู่อุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางมากขึ้น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ของบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด


จำนวนประกาศงานทั้งหมด 6 รายการ
ข้อมูลติดต่อ
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
Thailand Privilege Card Co., Ltd. 110/2 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ช่องนนทรี

  • สีลม

  • ไม่มี
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top