JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
12,293
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
30 พ.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 30 พ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 12,293

เกี่ยวกับเรา

1.บริษัทฯ จะดำเนินการบริหารจัดการด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่เกรงกลัวกับความท้าทาย กล้าหาญและสรรสร้างความฝันให้เป็นจริง มุ่งมั่นพัฒนาต่อเนื่อง นำองค์กรให้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ และมุ่งสู่ระดับสากล 2.บริษัทฯ จะจัดสรรสิ่งจำเป็นเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคิดค้นแนวคิดใหม่ๆ สร้างองค์กรให้มีระบบงานที่เกื้อกูลกัน ส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งหารเรียนรู้ 3. พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริง เข้าถึงสภาพจริงของปัญหา สัมผัสสถานที่และสภาพจริง นำมาวิเคราะห์ กล้าตัดสิน ลงมือปฏิบัติทันที 4. พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ต้องสร้างความเข้าใจให้เกียรติ และยอมรับ นับถือเพื่อนร่วมงาน ยอมรับในความแตกต่าง เปิดกว้าง สื่อสารด้วยความจริงใจสร้างความเชื่อมั่น และความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน 5. บริษัทฯ พร้อมที่จะให้การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้การสนับสนุนบุคลากร ทั้งรายบุคคลและรายทีมให้สามารถเติบโตในสายอาชีพ โดยแบ่งปันให้ได้รับการเอาใจใส่ต่อการฝึกอบรมและการศึกษา


ข้อมูลติดต่อ

คุณส้ม
บริษัท นิซเซอิ โลจิสติกส์ จำกัด 33/39 หมู่ที่ 2 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา24180 ประเทศไทย
โทร. 038522000 , 084-3603848 ต่อ 801
แฟกซ์. : 038-522390-91

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -
E-mail

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

พนักงานขับรถโฟคลิฟท์

สามารถขับรถโฟรคลิฟท์ และทำเอกสารประกอบต่างๆได้
เงินเดือน(บาท) : 13,000
อัพเดทล่าสุด : 13/07/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา

ผู้ช่วยหัวหน้างานควบคุมการขนส่ง

1. ควบคุมพนักงานขับรถและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ตามแผนงาน 2. สนับสนุนงานด้านปฏิบัติการขนส่งให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. จัดทำ KPI เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาได้ 4. สามารถปฏิบัติงานเข้ากะได...
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 17,000
อัพเดทล่าสุด : 03/07/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ควบคุมการขนส่ง

1. ออกเอกสารการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ 2. ควบคุมดูแลรถขนส่ง / พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ 3. สรุปผลการทำงานแต่ละวันของพนักงานขับรถ สามารถเข้ากะได้
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000
อัพเดทล่าสุด : 02/07/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา

ช่างซ่อมบำรุงรถบรรทุก

1. ตรวจเช็เครื่องยนต์รถบรรทุกได้ และวิเคราะห์อาการต่างๆ ของรถบรรทุกได้ 2. ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3. มีความรู้ความเข้าใจระบบการทำงานของเครื่องยนต์เป็นอย่างดี 4. สามารถป...
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 20,000
อัพเดทล่าสุด : 02/07/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

1. ประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับ Order 2. สามารถวางแผนการใช้รถและพนักงานขับรถได้เป็นอย่างดี 3. สามารถประมาณการยอดขายของลูกค้าได้ 4. สามารถควบคุมต้นทุนการขายได้เป็นอย่างดี 5. สามารถจัดทำ KPI ในส่วนที่...
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000
อัพเดทล่าสุด : 02/07/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา

หัวหน้างานขนส่ง

ควบคุมพนักงานขับรถ ดูแลการจัดส่งตามแผนงานที่กำหนด
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 01/07/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

หัวหน้างานขนส่ง

รับผิดชอบงานดูแลรถขนส่งและการจัดส่งให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ประจำงานโซนแหลมฉบัง
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 01/07/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี

เจ้าหน้าที่ LOGISTIC

รับผิดชอบงานขนส่งให้ตรงตามเป้าหมาย จัดเก็บข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเพื่อรวบรวมทำ REPORT และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปค่าเที่ยวพนักงานขับรถ สรุปยอดการขนส่งในแต่ละเดือน ควบคุมการเบิก...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 01/07/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี

หัวหน้างานขนส่ง

รับผิดชอบควบคุมรถให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ให้กับพนักงานภายใต้บังคับบัญชาได้ จัดเก็บข้อมูลเอกสารต่างๆ ทำREPORT KPI รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรถประเภทหัวลาก
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 30/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี

ผู้จัดการขนส่ง

รับผิดชอบงานขนส่ง และมีประสบการณ์รถหัวลาก
เงินเดือน(บาท) : 35,000
อัพเดทล่าสุด : 30/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 13 รายการ