JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
1,042,156
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
22 พ.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 22 พ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 1,042,156

เกี่ยวกับเรา

“ บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด ” ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2500 และการเล็งเห็นถึงศักยภาพของการผลิตยาแผนปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงยาของผู้บริโภคภายในประเทศ จึงถือกำเนิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์ของความเป็นผู้ที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี ประกอบกับความเป็นผู้มองการณ์ไกลของคุณปัญญา บูรพาชีพ หนึ่งในกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำ ผู้บุกเบิกและก่อตั้งโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันรุ่นแรกๆในประเทศไทย บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด จึงมีความภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพที่ผลิตได้ในประเทศ แก่ผู้บริโภคชาวไทยมาโดยตลอด โดยการดำเนินธุรกิจมีจุดมุ่งหมายตั้งอยู่บนมาตรฐานของการผลิตยาที่รักษาไว้ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยยึดหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข คือ GMP (Good Manufacturing Practice) ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นแนวทางตั้งแต่การผลิตครั้งแรกจวบจนปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคในประเทศ และการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพสัญชาติไทยไปยังต่างประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับกว้างขวางในตลาดโลกต่อไป *** เปิดรับบุคลากรที่มีศักยภาพ รักความก้าวหน้า อยากมีงานที่มั่นคง ทุ่มเทให้กับการทำงานและมีความรับผิดชอบ เพื่อร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ และเป็นของความภาคภูมิใจเดียวกันกับเรา ตามนโยบายการส่งเสริมให้องค์กรเป็นที่ทำงานแห่งความสุข (Happy Workplace) คุณคืออีกคน...ที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จพร้อมกับเรา ***


ข้อมูลติดต่อ

แผนกบุคคล
บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด 19/19 หมู่ 9 ซ.งามวงศ์วาน6 ถ.งามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี11000 ประเทศไทย
โทร. 02-589-2750 , 099-218-5524
แฟกซ์. : 02-580-2783

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
LINE
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

เภสัชกรประกันคุณภาพ

- ควบคุมการปฏิบัติงานในแผนกประกันคุณภาพ - ควบคุมดูแลงานด้านการวิเคราะห์และประกันคุณภาพ - ควบคุมดูแลบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา - ดูแลเอกสารด้านงานทะเบียน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 23/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ผู้แทนขายยา(เขตภาคอีสาน2) ด่วน!

- ขายยาแผนปัจจุบันตามโรงพยาบาลและคลีนิค
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 23/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

พนักงานผลิต-บรรจุ ด่วน!!

- ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือและพื้นที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา - ทำการผลิตตามแผนการผลิตประจำวัน
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 23/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เคมี(แผนกประกันคุณภาพ)

- สุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป - คัดเลือกและจัดเตรียมตัวอย่าง - จัดเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี - ควบคุมการทดสอบ / นำตัวอย่างเข้าเครื่องทดสอบตามประเภทของตัวอย่าง - บันทึกผลค่าของการทดสอบต...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 23/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์

- จัดทำตารางการสุ่มตัวอย่าง - จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ - ทำการสุ่มตัวอย่างของวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/สินค้าสำเร็จรูป - ดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/สินค้าสำเร็จรูป - บันทึกผลการทดสอบ - สรุปผลการทดส...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 23/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ผู้แทนขายยา(เขตภาคตะวันตก) ด่วน!

- ขายยาแผนปัจจุบันตามโรงพยาบาลและคลินิค
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 23/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

วิศวกรเครื่องกล

- วางแผนงานและควบคุมงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในโรงงาน - ดำเนินงานตามนโยบาย ดูแลควบคุมแผนกซ่อมบำรุง - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ จากภายนอก - ดูแลงานด้าน Producti...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 23/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 7 รายการ