Assist International Services
เกี่ยวกับเรา

รายละเอียดมี 2 ส่วนดังนี้

- บริษัท แอสซิสอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิสเซส จำกัด ดำเนินกิจการด้านการดูแลสุขภาพผู้ป่วยต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านรอบ ๆ ประเทศไทยมาเป็นเวลา 13ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ 2546 กิจการโดยรวมคือการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เจ็บป่วย รวมถึงการเคลื่อนย้ายลำเลียงผู้ป่วยเหล่านั้นให้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการรักษาสากลผ่านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล การดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเกิดเหตุอันไม่ควรระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทยกับบริษัทประกันต่างชาติที่นักท่องเที่ยวเหล่านั้นถือประกันการเดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้

- CSR ประเภท Social-driven CSR .ในชื่อ "Share for Chang" หรือ "เคียงคู่ช้าง" ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรณ์นอกองค์กรเป็นหลัก โดยจะมีการรณรงค์ให้คนไทยทราบถึงปัญหาที่แท้จริงกับช้าง ให้ข้อมูลปัญหาเรื่องช้างที่ถูกต้อง เพื่อให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ต่างชาติได้รับรู้ข้อมูลที่แท้จริงอย่างไม่บิดเบือน ซึ่งการบิดเบือนข้อมูลจะสร้างความเสื่อมเสียภาพลักษณ์ระหว่างคนไทยกับช้าง ควาญช้าง การใช้ช้างอย่างการทรมานสัตว์ที่ชาวต่างชาติ หรือหน่วยงานองค์กรณ์การกุศลต่างชาติบางหน่วยงานอ้างถึง อีกทั้งจะมีการเชิญชวนสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เช่น การซื้อยารักษาโรค หรือบริจาคยารักษาโรดแก่ช้าง การสนับสนุนเงินเพื่องานวิจัยที่ระบุชัดเจน การสนับสนุนโครงการประกันชีวิตช้าง เป็นต้น


ข้อมูลติดต่อ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
Assist International Services เรนทรี ออฟฟิศ การ์เด้นท์ อาคาร A4C ชั้น 3 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
การเดินทาง

  • 137, 168

  • ไม่มี

  • ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ห้วยขวาง

  • ไม่มี
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top