เกี่ยวกับเรา

บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายแผ่นยิปซั่ม แผ่นฝ้าเพดาน เป็นธุรกิจรายเดียวในประเทศไทยที่มีผู้ถือหุ้น เป็นคนไทย 100% ได้กำลังขยายกิจการ โดยสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่  968 ชั้น 35 อาคารอื้อจือเหลียง  กรุงเทพมหานคร และโรงงานอยู่พื้นที่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์  เพื่อรองรับการเติบโตทางภาคธุรกิจก่อสร้าง ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อร่วมพัฒนาองค์กรให้เติบโต ไปพร้อมกัน


สินค้าและบริการ
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 4 รายการ
ข้อมูลติดต่อ
คุณสุนีย์ ขันสมบัติ
ยิปมั่นเทค จำกัด 968 ชั้น 32 อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระรามที่ 4 เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
การเดินทาง

 • ขึ้นสาย
  ที่ผ่าน
  สวนลุมพ
  ินี 4
  ด้าน
  คือ
  ถนนพระร
  ามที่ 4,
  ถนนราชด
  ำริ,
  ถนนวิทย

  และถนนส
  ารสิน
  อาทิ
  รถเมล์ส
  าย 4 13 45 46 47
  50 74 17 115 116 22
  109

 • ศาลาแดง

 • ลุมพินี

 • ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : สามรถเดินจาก BTS สถานี ศาลาแดง ประมาณ 300 เมตร และจาก MRT สถานีลุมพินี ตึกอยู่ตรงข้ามสวนลุมพินีประะมาณ 600 เมตร
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top