เกี่ยวกับเรา

The concpet of the compay is "when the information flows, MEDIA MATTER" (ท่านกลางกระแสข้อมูลข่าวสาร สื่อสำคัญ).Our service is media production and conference production.Our magazine, INNOLAB, is the bi-lingual magazine provides the information on R&D, quality, safety and related regulations including industry movement and marketing trends. It is the only one lab magazine in Asia Pacific region.


สินค้าและบริการ

- Media Production

- Conference Production

- INNOLAB magazine

- Diy Cosmetics

วีดีโอ
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 3 รายการ
ข้อมูลติดต่อ
Karuna Chinthanom
มีเดีย แมทเทอร์ จำกัด 19/135 ถนนพระรามสองซอย 28 แยก 12 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ แขวงบางมด เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150 ประเทศไทย
การเดินทาง

  • 147,68,105

  • ตลาดพลู

  • ไม่มี

  • ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : การเดินทางโดยรถยนต์ / Travel by car  จากทางด่วนดาวคนอง: ใช้ทางด่วนดาวคนอง มุ่งหน้าสมุทรสาคร ลงทางด่วนให้กลับรถทันที เลี้ยวขวาซ้ายเข้าพระรามสองซอย 28 จากนั้นตรงไปประมาณ 500 เมตร เมื่อเห็นปั้มน้ํามันบางจากทางซ้ายมือ ให้เลี้ยวขวาเข้าพระรามสองซอย 28 แยก 12 ขับตรงไป ขับตรงไป เข้าโครงการพฤกษาวิลล์ นีโอเซ็น  จากพระประแดง บางปะกอก: ใช้ถนนสุขสวัสดิ์ขาเข้ามุ่งหน้าถนนพระรามสอง ผ่านทางลงทางด่วนให้ขึ้นสะพานกลับรถ หลังจากกลับรถ ให้ชิดซ้ายเข้าพระรามสองซอย 28 จากนั้นตรงไปประมาณ 500 เมตร เมื่อเห็นปั้มน้ํามันบางจากทางซ้ายมือ ให้เลี้ยวขวาเข้าพระรามสองซอย 28 แยก 12 ขับตรงไป เข้าโครงการพฤกษาวิลล์ นีโอเซ็น  จากสมุทราสาคร มหาชัย เซ็นทรัลพระราม 2: ใช้ถนนพระรามสองขาเข้าเมือง มุ่งหน้าถนนสุขสวัสดิ์ เลี้ยวขวาซ้ายเข้าพระรามสองซอย 28 จากนั้นตรงไป ประมาณ 500 เมตร เมื่อเห็นปั้มน้ํามันบางจากทางซ้ายมือ ให้เลี้ยวขวาเข้าพระรามสองซอย 28 แยก 12 ขับตรงไป เข้าโครงการพฤกษาวิลล์นีโอเซ็น  จากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน วงเวียนใหญ่ บางปะแก้ว: ใช้ถนนพระรามสอง มุ่งหน้าสมุทรสาคร ผ่านสี่แยกมไหสวรรย์ ผ่านแยกดาวคนอง วิ่งไปตามถนนพระรามสอง ประมาณ 2 กิโลเมตร ขึ้นสะพานกลับรถ หลังจากกลับรถ ให้ชิดซ้ายเข้าพระรามสองซอย 28 จากนั้นตรงไปประมาณ 500 เมตร เมื่อเห็นปั้มน้ํามันบางจากทางซ้ายมือ ให้เลี้ยวขวาเข้าพระรามสองซอย 28 แยก 12 ขับตรงไป เข้าโครงการพฤกษาวิลล์ นีโอเซ็น  จากกํานันแม้น เอกชัย วุฒากาศ ถนนจอมทอง: ใช้ถนนจอมทอง วิ่งมุ่งหน้าดาวคนอง ให้เลี้ยวขวาเข้าซอยจอมทอง 19 วิ่งตามเส้นทางหลักประมาณ 2 กิโลเมตร เจอสะพานข้ามคลอง ลงสะพานชิดซ้าย เลี้ยวเข้าพระรามสองซอย 28 แยก 12 ขับตรงไป การเดินทางโดยรถไฟฟ้า / Travel by BTS Sky Train  สถานทีตลาดพลู ต่อทางรถสองแถวสีขาว ซึ่งมุ่งหน้าเซ็นทรัลพระราม 2 รถจะเข้าซอยจอมทอง 14 และซอยจอมทอง 19 ลงฝั่งตรงข้ามปั๊มบางจาก แล้ว เดินย้อนลงไปเข้าพระรามสองซอย 28 แยก 12  ลงสถานีวุฒากาศ ข้ามถนน ต่อแทกซี่ มุ่งหน้าดาวคนองเลี้ยวขวาเข้าซอยจอมทอง 19 เลี้ยวซ้ายเข้าพระรามสองซอย 28 แยก 12 พระรามสองซอย 28 แยก 12 เข้าโครงการพฤกษาวิลล์ นีโอเซ็น ผ่านป้อมยาม ตรงไปตามทางหลัก สํานักงานอยู่ขวามือ
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top