เกี่ยวกับเรา

Power in Me เป็นบริษัทที่ปรึกษาให้ solution ในเรื่องการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change & Experience Management) ทั้งในเรื่องของบุคลากรและ software (Digital Adoption) โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการทำงานของบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการโค้ชและฝึกอบรม (Coaching and Leadership Training) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำในองค์กร (People Leader) ให้สามารถแข่งขันในระดับประเทศและนานาชาติได้


ข้อมูลติดต่อ
เดชณรงค์
พาวเวอร์ อิน มี จำกัด อาคาร Lake Ratchada Office Complex เลขที่ 193-195 ชั้น 25 Unit A1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
การเดินทาง

  • ไม่มี

  • อโศก

  • ไม่มี

  • ไม่มี
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top