JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
3,391
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
25 พ.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 25 พ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 3,391

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2537 โดยใช้ชื่อ บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท เดิมเพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอิฐมวลเบา (Autoclaved Aerated Concrete) เกรด 4 ซึ่งประกอบด้วย บล็อกก่อผนัง แผ่นผนังสำเร็จรูป และ เสาเอ็นทับหลังสำเร็จรูป โดยใช้เครื่องจักรซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ WEHRHAHN จากประเทศเยอรมนี และมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ 9/1 หมู่11 ถนนสิงห์บุรีปากดง ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ทั้งนี้บริษัทเริ่มดำเนินการผลิตในเดือนมิถุนายน 2539 ต่อมาบริษัทได้จำหน่ายทรัพย์สินที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจผลิตอิฐมวลเบาออกไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556ปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจโดยหันมาให้ความสนใจในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริษัท เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยมีสำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่ 223/61 ชั้น 14 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260


ข้อมูลติดต่อ

คุณอริสา อยู่บุญ
บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด(มหาชน) 223/61 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น14 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย
โทร. 023615599 ต่อ 144

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่โอเปอร์เรเตอร์

1.รับโทรศัพท์ 2.ต้อนรับผู้ที่มาประชุมและมาติดต่องานกับทางบริษัท 3.ประสานงานในฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.รับวางบิล 5.จองห้องประชุม 5.อื่นๆ ตามหัวหน้างานมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 24/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

1.ดูแลระบบไอทีฝ่ายบัญชีและส่วนกลาง 2.ประสานงานในฝ่ายต่างๆของบริษัทและบริษัทในเครือ 3.อื่นๆ ตามหัวหน้างานมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 24/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชี

1.ทำบัญชี ด้านรับ-จ่าย 2.บันทึกข้อมูลบัญชีเข้าโปรแกรม MAX 5 3.อื่นๆ ตามหัวหน้างานมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 22,000
อัพเดทล่าสุด : 24/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิตน้ำประปา

ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตน้ำประปา ตรวจสอบการสั่งซื้อชิ้นส่วนสำหรับการผลิตประปา ควบคุมคุณภาพน้ำประปาตามมาตรฐานที่กำหนด ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 24/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

1.ตรวจเอกสารงานบัญชีทั้งหมด ( โดยโปรแกรม MAX 5 ) 2.ปิดงบประจำเดือน ไตรมาส และปี 3.อื่นๆ ที่รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) : 20,000
อัพเดทล่าสุด : 22/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ธุรการโครงการก่อสร้าง

- ให้บริการด้านบริหารเชน่ จดัเตรียมการเดนิทางที่พกัวีซา่การแพทย์รถเช่าประกนัภยัให้กับพนกังาน ทงั้ในประเทศและตา่งประเทศ) - จดัสถานที่จดัประชมุ / การประชุมเพื่อจดัประชุมโครงการรวมทงั้จดัเลีย้งและอุปกรณ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 10/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 6 รายการ