เกี่ยวกับเรา

บริษัทเซ็นทรัล เอ็กซ์คลูซีฟ (ประเทศไทย) จำกัด เราเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ ภายใต้การบริหารของ เคเอสเอส อินเวสเมนท์ กรุ๊ป (KSS INVESTMENT GROUP) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่(HEAD OFFICE) ประจำอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นศูนย์การทางการค้าและการเดินทางในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรามีหลักการ การดำเนินธุรกิจ โดยเน้นการตลาดเชิงรุก ผสมผสานกับไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยและมีความยืดหยุ่น โดยเน้นการเปิดโอกาสให้พนักงานมีอิสระทางความคิดเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ จึงทำให้เราประสบความสำเร็จ มีการเติบโตถึง 400 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ในทุกๆธุรกิจที่เราดำเนินกิจการเราคือบริษัทที่มีศักยภาพและมีความเป็นมืออาชีพสูง ในการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ การทำการตลาดแบบขั้นสูง(Advance System) การจัดแคมเปญโฆษณาเพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งยอดขายและการสร้างแบรนด์รอยัลตี้ ตลอดจนการเป็นศูนย์การกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคในทุกๆระดับนโยบายพนักงานเราคือองค์กร ที่เน้นการทำงานในรูปแบบ Learn and Do ในตลอดระยะเวลาที่พนักงานทำงานกับเรา เขาจะได้รับการเทรนนิ่งตลอดเวลา เพื่ออัพเดตข้อมูลและความคิดใหม่ๆในการทำงาน ดังนั้น เขาจะต้องเป็นคนที่มีความตื่นเต้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ มีความรับผิดชอบในระดับสูง และปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อการเติบโตในหน้าที่การงานวัฒธรรมองค์กร คือหัวใจหลักขององค์กร ซึ่งพนักงานจะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม มีดังนี้1. มีทัศคติต่อเป้าหมายขององค์กรที่ยอดเยี่ยม2. มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา3. มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ และสุจริต4. รักษาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ5. มีความเคารพและศรัทธาต่อระบบงานด้วยความภาคภูมิใจ 


จำนวนประกาศงานทั้งหมด 6 รายการ
ข้อมูลติดต่อ
คุณกฤษฎา กุนอก
เซ็นทรัลเอ็กซ์คลูซีฟ(ประเทศไทย)จำกัด 1444/6 ไอสแควร์พลาซ่า ถ.สุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ประเทศไทย
การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top