เกี่ยวกับเรา

ไวซ์คิดส์ ศูนย์รวมหนังสือสำหรับเด็ก
  • ครบ 4 สาระฯ

  • บูรณาการทฤษฎีการเรียนรู้ พหุปัญญา และ BBL

  • มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 12 ประการ

  • เทคนิคหมวก 6 ใบ กระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนาการคิดรอบด้าน

  • เสริมสร้างศักยภาพ 6เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สร้างเจตคติให้เด็กเกิดนิสัยรักการอ่าน พัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของเด็ก

บูรณาการความรู้สู่ชีวิตจริง ปลูกฝังคูณธรรมเริ่มเรียน...เริ่มรู้ภาษา...กับตัวอักษรขั่นพื้นฐาน

เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน


ข้อมูลติดต่อ
คุณพรทิภา
บริษัท ไวซ์ คิดส์ จำกัด 190/2 ซอยลาดพร้าว 26 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top