เกี่ยวกับเรา

เราคือกลุ่มคนที่มีความรู้ และประสบการณ์งานด้านบริหารโครงการ โดยเฉพาะแนวสูง จากบริษัทชั้นนำมากว่า 20 ปี ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่มี มาตอบโจทย์ลูกค้าในการบริหารโครงการ การตรวจรับมอบงาน ประสานงานผู้รับเหมาหลัก เจ้าของโครงการ และลูกค้า เป็นตัวกลางในการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและมั่นใจในการรับมอบห้องตามเป้าหมายของเจ้าของโครงการโดยบริษัทได้นำ WHITE OCEAN STRATEGY ซึ่งเป็นพื้นฐานในการบริหารงานและใช้ชีวิตที่ตั้งมั่นอยู่บนคุณงามความดี มีศีลธรรม และปรับมุมมองจากการตักตวงผลประโยชน์จากสังคม มาเป็นการช่วยเหลือ แบ่งปัน และเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวม โดยไม่วาง ตัวเอง’ เป็นศูนย์กลาง และไม่เห็น ผลกำไร’ เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดจนละเลยมิติด้านอื่น จึงทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนความสมดุลย์ของ People (สังคม ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วน) Planet (ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทั้งกายภาพและจิตภาพ) Profit (กำไรที่เหมาะสมและแบ่งปันกับส่วนรวม) โดยมี Passion ความมุ่งมั่นศรัทธาในการทำงานขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น  มาเป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินกิจการ พร้อมรับกับธุรกิจของบริษัทฯ กำลังเติบโต และได้รับการตอบรับจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมาภิบาล


จำนวนประกาศงานทั้งหมด 4 รายการ
ข้อมูลติดต่อ
น้ำผึ้ง พ่วงสาตร์
บจก.8เอส โซลูชั่นส์ 39/296 หมู่ที่ 10 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 ประเทศไทย
การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ชิดลม

  • สุขุมวิท

  • ไม่มี
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top