เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโรงเรียนสยามธัญบุรีบริบาล (Siam Thanyaburi C&E Care School) โรงเรียนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ถือกำเนิดขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายที่เด่นชัดจัดตั้งขึ้นตามปณิธานอันแน่วแน่ของคุณพัชรนัน พงศ์ธัญรัตน์ที่ต้องการจะพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กอปรด้วยความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและก้าวทันโลก พร้อมทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ และความสามารถประกอบสัมมาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่านานาอารยประเทศ  โรงเรียนสยามธัญบุรีบริบาล เป็นสถาบันการศึกษานอกระบบ แรกเริ่มถือกำเนิดขึ้นมาจากการก่อตั้ง “โรงเรียนธัญบุรีบริบาล” ขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคมปี 2549 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุณพัชรนัน พงศ์ธัญรัตน์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรังสิต จังหวัดปทุมธานีต่อมา มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งและชื่อสถาบันใหม่ในเดือนธันวาคม ปี 2550 เป็น “โรงเรียนสยาม อาร์ เอ็น เอ อินเตอร์” และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “โรงเรียนสยาม ธัญบุรี บริบาล”


สินค้าและบริการ

โรงเรียนสยาม ธัญบุรี บริบาล มุ่งเน้นที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ และก้าวสู่ความเป็นสากลในระดับโลก และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการพยาบาล เนื่องด้วยประเทศไทยมีวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทั้งยังมีบริการทางการแพทย์และพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายถูก และถือโอกาสมาท่องเที่ยวและพักผ่อน

เราจึงมุ่งเน้นผลิตนักศึกษาระดับผู้ช่วยบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพเพื่อป้อนให้กับธุรกิจการบริการด้านสุขภาพที่มีการเติบโตและขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการยอมรับในวิชาชีพ และที่สำคัญกว่านั้นเราอยากเห็นแรงงานของไทยได้รับการยอมรับในระดับอาเซียน (AEC) และเวทีโลก

จุดมุ่งหมายเพื่อจะส่งเสริมให้สังคม ได้มีความรู้ ความสามารถ มีระเบียบวินัย ศีลธรรมจริยธรรม ขยัน อดทน ประหยัด กตัญญูอย่างต่อเนื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระครอบครัว ซึ่งสอดคล้องต่อความต้องการตลาดแรงงาน ณ ปัจจุบัน

มีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้
1. หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร Pharmacist Assistant หลักสูตร 5 เดือน มีเรียนทั้งภาคปกติ และ ออนไลน์

2.หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล Nursing Assistant หลักสูตร 6 เดือน มีเรียนทั้งภาคปกติ และ ออนไลน์

วีดีโอ
ข้อมูลติดต่อ
คุณพัชรนันท์ (ฝ่ายบุคคล)
โรงเรียนสยามธัญบุรีบริบาล 969 ม.ภัสสร 4 ซอย 1 ถ.รังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ประเทศไทย
การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top