JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
628,152
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
21 มิ.ย. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 21 มิ.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 628,152

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เฟอร์รั่ม จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 30 ล้านบาท ต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545 และบริษัทได้มีการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ และเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 2,006,000,000 บาท และมีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวนจำนวน 1,897,999,952 บาท  กลุ่มบริษัทแบ่งประเภทการดำเนินธุรกิจออกเป็น 2 ธุรกิจหลัก1. ธุรกิจ IoT&Telecommunication เป็นธุรกิจแรกเริ่มของบริษัทซึ่งเน้นทางด้านการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เสริม รวมถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม การให้บริการซ่อม ศูนย์จำหน่าย และดำเนินธุรกิจในระบบวิทยุสื่อสาร รวมถึงการประมูลงานโครงการภาครัฐและเอกชน และครอบคลุมถึงการให้บริการ Internet of Things (IoT)2. ธุรกิจด้านพลังงาน บริษัทมุ่งเน้นการลงทุนและพัฒนาโครงการด้านพลังงานที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่บริษัทในระยะยาว จึงได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมาเพื่อศึกษาลงทุนและพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนหรือโครงการพลังงานทางเลือกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานชีวภาพ พลังงานชีวมวล พลังงานขยะ รวมถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตและจำหน่าย นอกจากนี้ บริษัทยังมองถึงโอกาสในการขยายธุรกิจด้านพลังงานที่มีศักยภาพอื่นๆ ซึ่งรวมถึงธุรกิจสถานีให้บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ (NGV) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 


สินค้าและบริการ

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย
โทร. 027415700-5 ต่อ 103,102
แฟกซ์. : -

การเดินทาง

ไม่มี
บางจาก
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

พนักงานขับรถผู้บริหาร

ขับรถให้ผู้บริหาร( คนไทย ) (ถ.กาญจนาภิเษก,ราชพฤกษ์,พระราม5,นครอินทร์) -ขับรถรับ-ส่งให้กับผู้บริหาร -ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานให้กับผู้บริหาร -ดุแลรักษารถยนต์ประจำตำแหน่ง การซ่อมบำรุงรักษาเคร...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 22/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

- ออกระเบียบบริษัท และดำเนินการ ให้พนักงานปฏิบัติตาม กฏ ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำ หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน -สำรวจสภาพการทำงานและรายงานสภาพความไม่ปลอดภัยตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อนายจ้าง...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 22/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานคลังสินค้า/จัดส่ง

• ลงพื้นที่ ตรวจเช็ค และจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินของบริษัท • ประสานงานด้านเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ติดต่อ ประสานงานกับองค์กรภายนอก หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง • ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมา...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 22/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Overseas Coordinator/เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

1. Prepare of precise and completed quotation to the customer. 2. Follow up with customer and overseas inquiry such as shipment status, related documents, billing, claim, and other requirements. 3. Co...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 22/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

• จัดเก็บเอกสารแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ • สนับสนุนงานด้านเอกสารภายในฝ่าย • ติดต่อ ประสานงานกับองค์กรภายนอก หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง • ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 22/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชี

• บันทึกข้อมูลลูกหนี้ – ค้าส่ง • เก็บข้อมูลยอดขาย • กระทบลูกหนี้คงเหลือ • จัดทำใบวางบิล
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 22/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงรถขนส่ง (ประจำที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี)

• ควบคุมดูแลสภาพของรถขนส่งให้อยู่ในสภาพดี ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานทุกวัน • จัดการตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษา อุปกรณ์ต่างๆ ของรถขนส่ง • บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 22/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ช่างเทคนิค (ประจำที่จังหวัดสมุทรสงคราม)

- ควบคุมงานผู้รับจ้างเดินเครี่องและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำสำหรับการเลี้ยงกุ้ง ในพื้นที่ฟาร์มของลูกค้า - ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบตามแผนงาน ให้สามารถเดินเครื่องได้ถูกต้องและปลอดภัย - ติ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 22/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสงคราม

Engineer

 รับผิดชอบดูแลงานโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทน และด้านอื่นๆ ที่บริษัทดำเนินงาน  วิเคราะห์ ติดตาม วัดผล รายงานปัญหาและแนวทางแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา  สรุปรายงานต่างๆ ของฝ่ายปฏิบัติการเพ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 22/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ช่างเทคนิค (ประจำที่ จังหวัดระยอง)

 ควบคุมงานผู้รับจ้างเดินเครี่องและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำสำหรับการเลี้ยงกุ้ง ในพื้นที่ฟาร์มของลูกค้า  ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบตามแผนงาน ให้สามารถเดินเครื่องได้ถูกต้องและปลอดภัย  ติ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 22/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 13 รายการ