เกี่ยวกับเรา

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ จากเดิมชื่อ บริษัท เฟอร์รั่ม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ทั้งนี้ บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 30 ล้านบาทต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545 และบริษัทได้มีการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยล่าสุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 3,635,517,722 บาท และมีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 3,029,598,102 บาท

 

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจใน 5 สายธุรกิจหลัก ดังนี้

 

1. ธุรกิจ IoT&Telecommunication บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจในกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมมาอย่างยาวนาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารคมนาคมเฉพาะกิจที่ให้บริการเพื่อการสื่อสารที่ใช้เฉพาะกลุ่ม เพื่อให้สามารถติดต่อกันได้ในกลุ่มคลื่นความถี่เดียวกัน โดยบริษัทได้รับความไว้วางใจในการเลือกใช้งานและติดตั้งจากหน่วยงานราชการและกลุ่มธุรกิจเอกชนทั่วประเทศ โดยที่ผ่านมาได้เลือกใช้แบรนด์ที่มีเทคโนโลยีที่ถือว่าเป็นผู้นำตลาดระดับโลกหลายๆ แบรนด์ จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี

 

2. ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน บริษัทมุ่งเน้นการลงทุนและพัฒนาโครงการด้านพลังงานที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่บริษัทในระยะยาว จึงได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมาเพื่อศึกษาลงทุนและพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนหรือโครงการพลังงานทางเลือกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานชีวภาพ, พลังงานชีวมวล, พลังงานขยะ รวมถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ  และยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหลายโครงการ3. ธุรกิจบริการแก๊สและนํ้ามัน ตัวแทนนายหน้าในการจัดจำหน่ายแก๊ส LPG , NGV และธุรกิจน้ำมัน 4. ธุรกิจสาธาณูปโภค ธุรกิจในกลุ่มทรัพยากรน้ำ การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และบริหารจัดการงานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม และการบริการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพน้ำในภาคการประมงสัตว์น้ำ5. ธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรม  ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมและให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม เป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องครอบคลุมการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมปัจจบันกลุ่มบริษัท 7UP ยังมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และยินดีต้อนรับคนรุ่นใหม่ ไฟแรง ที่ต้องการความท้าทายในการทำงานเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก


สินค้าและบริการ
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย
การเดินทาง

  • ไม่มี

  • บางจาก

  • ไม่มี

  • ไม่มี
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top