JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
2,386,073
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
22 มิ.ย. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 22 มิ.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 2,386,073

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลาร่วม 29 ปี เกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อน ประตูระบายน้ำ ท่อส่งน้ำ และระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบบำบัดน้ำเสีย บำบัดขยะ กำจัดไขมัน ระบบเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและภาคเอกชนอาทิเช่น สำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน การประปานครหลวง และได้รับมาตรฐาน ISO

             มีความต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมที่จะพัฒนาและเติบโตเข้ามาร่วมงานกับบริษัท


ข้อมูลติดต่อ

แผนกบุคคล-ธุรการ
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด 555 ซอยลาดพร้าว 64 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
โทร. 029327788 ต่อ 107, 113
แฟกซ์. : 0-2539-3138

การเดินทาง

สาย
8,ปอ.137,ธร
มดา
137,ปอ.514,ธร
รมดา 514 ,
ปอ.73ก ,
สาย 545
,สาย 44 ,
สาย 92
,สาย 145
ไม่มี
ลาดพร้าว
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : - ซ.ลาดพร้าว 64 ซอยอยู่ตรงข้ามศึกษาภัณฑ์ลาดพร้าว (แยกไฟแดง) ให้ตรงเข้ามาในซ.ลาดพร้าว 64 จนสุดทาง จะเป็นทางโค้ง (ตรงทางโค้งมีป้ายชื่อบริษัทฯ สีเขียว) ให้เลี้ยวขวามา สังเกตซ้ายมือจะมีตึก 4 ชั้น มีป้ายชื่อบริษัทอยู่ด้านหน้าออฟฟิศ (ระยะทางประมาณ 1 กม. จากปากซอยลาดพร้าว 64) ครับ - หากผู้สมัครเดินทางมารถเมลล์ให้บอกว่ามาลงศึกษาภัณฑ์ (ลาดพร้าว) - สายรถเมล์ที่ ผ่าน ซ.ลาดพร้าว 64 = สาย 8,ปอ.137,ธรรมดา 137,ปอ.514,ธรรมดา 514 , ปอ.73ก , สาย 545 ,สาย 44 , สาย 92 ,สาย 145

Social Media

Facebook
LINE
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

วิศวกรโยธาอาวุโส

- ออกแบบงานโครงสร้างอาคารใหม่ และออกแบบปรับปรุงอาคารเก่า - ควบคุมงานของผู้รับเหมาและผู้ที่ดำเนินงานในโครงการ - ประมาณราคางานเบื้องต้น และควบคุมให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 17/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

วิศวกรโครงการ (โยธา)

1. ศึกษาแบบ และรายละเอียดของโครงการ เพื่อใช้ในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนด 2. สำรวจหน้างาน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของพื้นที่โครงการ เพื่อประเมินแบบและคาดการณ์อุปสรรคต่างๆ 3. จัดทำ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 17/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าช่างสำรวจ

1.ดำเนินการสำรวจพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเก็บค่าข้อมูล และนำไปใช้ในการจัดทำแบบก่อสร้าง 2.ดำเนินการสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง และเก็บค่าข้อมูล เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบว่าตรงตามแบบที่กำหนด 3.บันทึก คำนว...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 17/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

- ตรวจสอบการเข้าออกของบุคคลภายนอก เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย และทรัพย์สินขององค์กร - จดบันทึกการเข้าออกของบุคคลและยานพาหนะ เพื่อจัดทำรายงานการเข้าออกประจำวัน - ตรวจตราบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงาน...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 17/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

HR Manager

หน้าที่และความรับผิดชอบ • วิเคราะห์และวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระบบงาน • รับนโยบายมาจัดทำแผนกลยุทธ์ ตามนโยบายหลักของบริษัท • การสรรหาบุคลากร • การบริหารค่าตอบแทน • การบริหารสวัสดิการพนักงาน • การบร...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 17/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบภายใน

- ประสานงานกับแผนกที่เข้าตรวจสอบ เพื่อขอเอกสารประกอบการตรวจสอบภายใน - ตรวจสอบเอกสาร และจัดเก็บข้อมูลปัญหาที่ตรวจพบไว้เป็นหลักฐาน - ร่างบันทึกภายใน และจดหมายแจ้งขอเข้าตรวจสอบแผนกผู้รับตรวจ ตามแผนกการตร...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 17/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ช่างไฟฟ้า(ซ่อมบริการ)

- ดูแลระบบไไฟ้าภายในโรงงาน - ตรวจสอบระบบควบคุมทางไฟฟ้า - สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 12/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

วิศวกรไฟฟ้า

ลักษณะงาน - ศึกษาข้อกำหนดของงาน และ จัดทำแบบงานระบบไฟฟ้า ของโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้ว่าจ้าง - จัดเตรียมเอกสารทางเทคนิคของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าเพื่อดำเนินการจัดซื้อ - วางแผนงานการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 12/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ช่างซ่อมบำรุง (เครื่องกล)

- ซ่อมบำรุงยานพาหนะอุตสาหกรรม - ระบบไฮดรอลิกส์ - เครื่องสูบน้ำ - ซ่อมบำรุงทั่วไปในโรงงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 12/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (สถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร แปดริ้ว)

- จัดทำเอกสารต่างๆ ในโครงการก่อสร้าง - พิมพ์เอกสาร,รับ-ส่งเอกสาร - จัดเตรียมเอกสารการประชุม,จัดรายละเอียดวาระการประชุม - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 12/06/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 14 รายการ