เกี่ยวกับเรา

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2530 มีวัตถุประสงค์เพื่อ1. ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและนอกงาน โดย


  • การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • การผลิต การเผยแพร่ ตำรา สื่อ สิ่งพิมพ์ ข้อมูลข่าวสาร และเอกสารวิชาการ

  • การให้คำปรึกษาแนะนำ

  • การแลกเปลี่ยนประสบการณ์

  • การอบรม จัดสัมมนา การเรียนการสอน

  • การให้บริการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

  • การตรวจสอบระบบต่าง ๆ

  • การปรับปรุงและพัฒนาองค์การ

  2. รณรงค์ส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสำนึกและวัฒนธรรม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและนอกงาน โดยการจัดกิจกรรม การประกวดแข่งขัน และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

  3. ส่งเสริมความร่วมมือ ประสานงาน และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ องค์การเอกชน สถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและนอกงาน


สินค้าและบริการ

- บริการฝึกอบรม (Inhouse/Public) หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับ (จป.บริหาร,จป.วิชาชีพ,จป.หัวหน้างาน,จป.เทคนิคขั้นสูง,จป.เทคนิค) , หลักสูตรกฎหมายความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่ , หลักสูตรการทำงานบนที่สูง , การทำงานในที่อับอากาศ , การทำงานกับปั้นจั่น ฯลฯ

- บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการสถานปฏิบัติงาน (แสง เสียง ความร้อน น้ำ ฝุ่นละออง)

วีดีโอ

จำนวนประกาศงานทั้งหมด 2 รายการ

ข้อมูลติดต่อ

คุุณฤดีมาศ

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 141 ถ.บรมราชชนนี (ซอยบรมราชชนนี 79) แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170 ประเทศไทย

การเดินทาง


 • ไม่มี

 • ไม่มี

 • ไม่มี

 • ไม่มี

 • ไม่มี

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top