เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TRITON) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรามีความเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง 3 ด้านหลักคือ  ธุรกิจด้านน้ำมันและก๊าซ  ธุรกิจด้านพลังงาน และธุรกิจด้านการวางระบบราง และระบบรถไฟ   บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (TTEC บริษัทย่อยของ TRITON)  เป็นผู้นำในการวางโครงสร้างระบบท่อ  การวางท่อใต้ดิน และการขุดเจาะในแนวราบโดยไม่เปิดหน้าดิน  และเป็นผู้บุกเบิกนำการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ( ได้แก่ พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ และวิศกวรรมการผลิตพลังงานจากของเสีย)  การก่อสร้างระบบราง และระบบรถไฟ ( การก่อสร้างทางรถไฟ  การจ่ายพลังงาน ระบบอาณัติสัญญาน และระบบการสื่อสาร)  ซึ่งมุ่งเน้นธุรกิจหลักในด้านวิศวกรรม ด้านการจัดหา ด้านการก่อสร้าง และด้านการจัดการในอุตสาหกรรมที่เหมาะสม อีกทั้งยังมุ่งเน้นการสรรหาการพัฒนาและการรักษาพนักงานที่มีพรสวรรค์และเสริมสร้างขีดความสามารถให้หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคำนึงถึง สุขภาพความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมTRITON  จึงมุ่งเน้นการสรรหา คัดเลือกพัฒนาและรักษาพนักงานที่มีทักษะและความสามารถเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจ  ควบคู่ไปกับการส่งเสริมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงสุขภาพความปลอดภัยในสิ่งแวดล้อม และชุมชนที่เกี่ยวข้องข้อมูลเพิ่มเติม  www.triton.co.th


สินค้าและบริการ

         บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN เปิดเผยว่า บริษัท สเตรกา จำกัด (มหาชน) หรือ STREGA ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ บริษัทถือหุ้นอยู่ 84.21% ได้ลงนามเซ็นสัญญาโครงการ NFPT ร่วมกับ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) ซึ่งดำเนินการลงทุน ก่อสร้าง และบริหารโครงการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อ มีมูลค่าโครงการ 3,300 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่ FPT มีความประสงค์จะก่อสร้างระบบท่อขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ (NFPT) เพื่อขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อไปยังคลังน้ำมัน จังหวัดลำปาง ระยะทางการก่อสร้างรวม 568 กิโลเมตร โดยมีการก่อสร้างด้วยรูปแบบการขุดเปิดหน้าดิน และการขุดเจาะแบบไม่เปิดหน้าดิน โดยจะใช้ระยะเวลาแล้วเสร็จ 24 เดือน โดยโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การก่อสร้างระบบท่อขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และระยะที่ 2 ขยายแนวท่อจากจังหวัดกำแพงเพชรไปตามแนวเขตทางของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

 

จำนวนประกาศงานทั้งหมด 2 รายการ
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 60 ซ.ประดิษฐ์มนูธรรม 19 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย
การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top