JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
1,767,111
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
24 ก.พ. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 24 ก.พ. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 1,767,111

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซิ้นส์24 จำกัด ดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 20 ปี เราคือผู้นำธุรกิจด้านงานออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design & Contractor) มีผลงานด้านการออกแบบตกแต่งภายใน ผลิตและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ให้กับภาครัฐและเอกชน หลากหลายโครงการ ปัจจุบันกำลังขยายธุรกิจต่อเนื่อง บริษัทมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รักความก้าวหน้า เข้าร่วมงานกับทางบริษัทหลายอัตรา 


ข้อมูลติดต่อ

คุณศร ฝ่ายบุคคล
บริษัท ซิ้นส์ 24 จำกัด ( Since 24 Co.,Ltd ) 37 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 53 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220 ประเทศไทย
โทร. 02-551-1370-1 ต่อ 902
แฟกซ์. : 0-2973-1426

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

โฟร์แมน (งานตกแต่งภายใน) ด่วน!!!

- จัดทำแผน Material Approve สำหรับการสั่งซื้อวัสดุเข้างาน - จัดทำ Shop Drawing & Material Approve - ถอดปริมาณเพื่อกำหนดโค้วต้าวัสดุอุปกรณ์ และตรวจสอบความถูกต้องของวัสดุหน้างาน - ประชุมติดตามความคืบห...
เงินเดือน(บาท) : 20,000
อัพเดทล่าสุด : 25/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประมาณราคา(Interior) ( Estimator & Cost Control )

-คำนวณต้นทุนของโครงการ ทั้งรายละเอียดวัสดุ แรงงาน ปริมาณพื่้นที่ โดยถอดปริมาณจากแบบเพื่อให้ทราบต้นทุนที่จะเสนอ -ส่งข้อมูลต้นทุนราคาที่คำนวณเสร็จแล้วเพื่อจัดทำใบเสนอราคา -จัดทำแผนงานเบื้องต้น พร้อมทั้ง...
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000
อัพเดทล่าสุด : 25/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (Management Director)

- วางแผนงานของบริษัท โดยการกำหนดพันธกิจของบริษัท จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของบริษัท เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล และควบคุมการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ของบริษัท - บร...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO (DCC)

- จัดทำเอกสารคุณภาพตามระบบ ISO - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและจัดทำ QP, WI, SD และFORM - ทำการแก้ไขและทบทวนเอกสาร - Maintain ระบบ ISO - สนับสนุนการทำ Internal/External Audit - ประสานงานกับหน่วยงานอ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถผู้บริหาร (Driver)

- ขับรถให้ผู้บริหาร ในเวลาทำงานปกติ และหลังเลิกงาน หรือวันหยุด - กรณีไม่มีงานจากผู้บริหารในเวลาทำงานปกติ ให้รับงานจากส่วนกลาง - ดูแลรักษาความสะอาดรถ ซ่อมบำรุง แก้ไขปัญหาเครื่องยนต์เบื้องต้น
เงินเดือน(บาท) : 12,000
อัพเดทล่าสุด : 25/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อจัดจ้าง

- แยกเอกสาร PO เพื่อดำเนินการส่งต่อแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอเซ็น - รับเรื่องประสานงานกับแผนกต่างๆ - คัดแยกเอกสารและจัดเก็บเอกสาร - งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Programmer

• ช่วย support ทางเทคนิค ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายขององค์กร • ติดตังและกำหนดค่าระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ วินิจฉัย ข้อบกพร่องของ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ รวมถึงการแก้ปัญหาทางเทคนิคและ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (Accouting & Finance Officer)

- จัดทำเอกสารทั่วไป เช่น รายการบันทึก รับ-จ่าย - ตรวจเช็ครายการการบันทึกบัญชี จากฝ่ายจัดซื้อพร้อม Print รายการแนบ - จัดทำรายงานภาษีซื้อ ขาย (ภ.พ.30) - จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.3 และ 53 ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 25/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Foreman OS (ตกแต่งภายใน)

-จัดทำแผนงาน Material Approve สำหรับการสั่งซื้อวัสดุเข้างาน -จัดทำแผน Shop Drawing & Material Approve -ถอดปริมาณเพื่อกำหนดโค้วต้าวัสดุอุปกรณ์ และตรวจสอบความถูกต้องของวัสดุหน้างาน -ประชุมติดตามความคืนห...
เงินเดือน(บาท) : 20,000
อัพเดทล่าสุด : 25/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Project Manager (ตกแต่งภายใน)

- วางแผนงานตกแต่งภายในหลักและจัดการงานโครงการ รวมถึงบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ - ควบคุมการดำเนินงานตกแต่งภายในให้เป็นไปตามแผนงาน และส่งมอบงานที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานให้แก่ลูกค้าได้ทันตามกำหนดเวลา...
เงินเดือน(บาท) : 50,000 - 70,000
อัพเดทล่าสุด : 25/02/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 15 รายการ