เกี่ยวกับเรา

รับงานกรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมืองและงานราชการอื่น ๆ ประเภทงานเขื่อน ประตูระบายน้ำ และงานทาง'รับงานกรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมืองและงานราชการอื่น ๆ ประเภทงานเขื่อน ประตูระบายน้ำ และงานทาง


ข้อมูลติดต่อ
นางอาพร ช่วยระเทพ
หจก.สันติมิตรก่อสร้าง 54 ถ.สาครมงคล2 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ประเทศไทย
การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top