JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
3,431,243
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
20 มี.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 20 มี.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 3,431,243

เกี่ยวกับเรา

    บริษัท รอยอิ ซัล จำกัด  เป็นบริษัทชั้นนำรายใหญ่ในประเทศไทย ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.2001 โดยนักลงทุนชาวอิสราเอล  ดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงยาวนานกว่า 17 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision) คือ  “ To  Become a well-know global jewelry manufacturer” ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่น พัฒนานวัตกรรมการผลิตและออกแบบ สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์อย่างมีเอกลักษณ์ เป็นผู้นำเทรนด์ในการออกแบบเครื่องประดับและอัญมณี มีลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา บราซิล แม็กซิโก โปแลนด์ เป็นต้นนโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

     บริหารงานคุณภาพ  ผลิตสินค้าได้มาตรฐาน  รับผิดชอบใส่ใจ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังขยายการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์รับบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา และพร้อมเติบโตไปกับบริษัทฯ 


วีดีโอ

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท รอยอิ ซัล จำกัด 888/34-35 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทร. 026509212 ต่อ 113
แฟกซ์. : 02-650-9213

การเดินทาง

2,17,48,62,501
เพลินจิต
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : หรือเดินทางโดยเรือ คลองแสนแสบ ลงท่าเรือสะพานสะพานวิทยุ แล้ว นั่ง วินมอเตอร์ไซร์ ต่อเข้ามาที่บริษัทรอยอิซัล 888/34-35 ถนนเพลินจิตแขวงลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ

Social Media

Facebook
LINE
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่สต็อก / Stock Staff

1. สามารถจัดการสินค้าคงคลังที่ถือครองและสินค้าคงคลังที่ซื้อใหม่ได้ 2. จัดและตรวจสอบระดับสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด 3. เก็บบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อทั้งหมดเข้าและออกสำหรับบันทึกของ บริษัท 4....
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 20/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Online Sales & Marketing Representative

1. Listing the product for upload on Royi Sal website and other B2B website, alibaba, tradekey... 2. Cooperate with outsource about maintain Royi Sal website and B2B website all the time have up to da...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 20/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ขึ้นต้นแบบ 3 มิติ 3D(Rhinoceros)

1.ทำการขึ้นต้นแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Rhonoceros 2.ขึ้นต้นแบบตามความต้องการของลูกค้า 3.ดูแลการขึ้นต้นแบบให้ตรงตามสเป็คของดีไซน์เนอร์ ลูกค้าและแผนก Sales 4.ตรวจสอบต้นแบบ ( Wax Master ) ให้ตรงตามสเป็คหน้...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 20/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานรับส่งเอกสาร / Messenger

1.รัับ - ส่ง เอกสาร เตรียมเอกสาร และวางแผนการเดินทาง รวมถึงส่งรายงานการ รับ-ส่งเอกสาร หรือ สิ่งของ เพื่อแผนกต่างๆจะสามารรับสิ่งของได้ถูกต้องและตรงเวลา 2. ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ขอ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 20/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Finance and Accounting Manager / ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

1. วางแผน ควบคุม ดูแลตรวจสอบการจัดทำบัญชี 2. วางแผน ควบคุมดูแลการบริหารทรัพย์สิน 3. บริหารการปิดบัญชี และวิเคราะห์งบประมาณ 4. วางแผนการหาแหล่งเงินทุน 5. วางแผนและควบคุมการจัดทำประมาณการเงินสด 6. วางแผ...
เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 60,000
อัพเดทล่าสุด : 20/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

HR Supervisor / (หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุุคคล)

1.ดูแลการสรรหาบุคลากรและการจ้างงานจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 2.จัดทำโปรแกรมจ่ายเงินเดือน ภาษีเงินได้ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 3.รับผิดชอบการควบคุมเวลาทำงานและสถิติ 4.จัดทำและดัพเดทข้อมูลดัชนีชี้วัดผลงาน(...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 20/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Maintenance Technician (ช่างซ่อมบำรุง)

1.ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า งานประปา งานระบบเครื่องปรับอากาศในอาคารสำนักงานและอาคารโรงงาน 2.สามารถวางแผน จัดการ ตรวจสอบแผน Corrective maintenance และPreventive maintenance ด้วยตนเองได้ 3.ดำเนิน...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 20/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

HR Manager / ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.งานวางแผนบริหารงานบุคคล โดยบริหารงานอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร 2.งานคัดเลือกและสรรหา โดยวางแผนอัตรากำลังคน วิธีการสรรหา การ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 20/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Schedulling Deputy Manager / รองผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต

- วางแผนและปรับตารางการผลิตของแต่ละกระบวนการ/ Planning and Adjusting porduction schedule in each process. - ประชุมความคืบหน้าของการผลิตกับฝ่ายผลิต/ Daily meeting about the production update. - ร่วมงา...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 20/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ / Purchasing Staff

- จัดซื้อวัสดุ อุุปกรณ์ เครื่องมือ และ วัตถุดิบ ในการทำงานผลิตเครื่องประดับ - รับใบขอซื้อ จากหน่วยงานต่างๆขอใบเสนอราคาจากผู้ขาย/เปรียบเทียบราคา/ออกใบสั่งซื้อ เสนอให้ผู้จัดการจัดซื้ออนุมัติ - ติดต่อประ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 20/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 10 รายการ