JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
10,411,771
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
22 พ.ค. 2562
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 22 พ.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าชม 10,411,771

เกี่ยวกับเรา

เครือเวทโปรดักส์ องค์กรชั้นนำ ที่ดำเนินธุรกิจ ด้านสุขภาพสัตว์ ที่มีนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชีย ทั้งด้านการผลิต นำเข้า ส่งออก และจำหน่าย สินค้า ที่มีคุณภาพ มาตรฐานตามระดับสากล ปัจจุบัน เรามี 15 บริษัท ในเครือ ทั้งปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง  ที่กระจายในภูมิภาคต่างๆ ทั้งไทย  จีน  เวียดนาม  ฟิลิปปินส์  พม่า  ลาว  กัมพูชา   ด้วยวิชาการนำงานขาย ถือว่าเป็นคุณค่าที่สำคัญ เพื่อให้ลูกค้ามีผลผลิตที่ดี  ต้นทุนต่ำ  มีกำไร  ที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก


ข้อมูลติดต่อ

ฝ่าย HR
บริษัท เวทโปรดักส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เวทโปรดักส์ กรุ๊ป3300/121-124 ตึกช้าง อาคาร บี ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทร. 029374888 ต่อ 51

การเดินทาง

ไม่มี
หมอชิต
พหลโยธิน
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป(ประจำ สวทช.ธรรมศาสตร์รังสิต)

1.รับตัวอย่างและเตรียมตัวอย่างสำหรับงานทดสอบประจำวัน 2.เตรียมอุปกรณ์เครื่องแก้วไว้ให้พร้อมสำหรับงานทดสอบ 3.เตรียมถังน้ำดื่มสำหรับแลกกับผู้ขาย 4.เตรียมถังน้ำกลั่นเพื่อใช้ในงานวิเคราะห์ 5.เคลียร์ตัวอย่า...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 22/05/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (Oversea Purchasing )**ด่วนมาก

-เสนอ และคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ -เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคา การดำเนินการจัดซื้อ -จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ (PO)ตรวจสอบเอกสารในการขอซื้อ (Purchase Requisition) , ตรวจสอบราคาพร้อมเจรจาต่อรองกับผู้ขาย , จั...
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 50,000
อัพเดทล่าสุด : 17/05/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าแผนกบริหารระบบคุณภาพ

ดูแลรับผิดชอบงานด้านระบบ TQM(Total Quality Management)และระบบมาตรฐานการทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดูแลระบบงาน กิจกรรมด้านการบริหารความยั่งยืนขององค์กร CSR,CSV,ISO 26000 ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องตา...
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 30,000
อัพเดทล่าสุด : 17/05/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Marketing Online

- วางแผนด้าน Digital Markenting, Social Network ดูแลDigital content & Campaign เพื่อลงในแพลตฟอร์มต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น เพิ่มยอดผู้ติดตาม สร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย หรือจัดทำ Campa...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 17/05/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Organization Development (พัฒนาองค์กร)

-ดูบริหารจัดการงานด้านการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงาน(PMS) -ควบคุม พัฒนาระบบ PMS เพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคลากร -สรุปประเมินผลการปฎิบัติงาน จัดทำสรุปรายงานเสนอต่อผู้บริหาร -วิเคราะห์วางแผน ...
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000
อัพเดทล่าสุด : 17/05/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

สัตวบาล (จำนวนมาก) ทั่วประเทศไทย

ประจำฟาร์มสุกร ทั่วประเทศไทย ซึ่งเป็นลูกค้าของกลุ่ม เวท โปรดักส์ และเราจะเป็นผู้ประสานงานระหว่างเจ้าของฟาร์มและผู้สมัคร ซึ่งกลุ่ม เวท โปรดักส์ มีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศไทย และต้องการสัตวบาลประจำฟาร์ม...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 17/05/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เภสัชกรควบคุมคุณภาพ ( ด่วน !!! )

1. ปล่อยผ่าน วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 2. มีประสบการณ์ Method Validation, Development Method 3. ตรวจสอบรายงานจากนักวิเคราะห์ได้ 4. รับผิดชอบงาน process validation, stability, cleaning ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 17/05/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท สาขาเวียงจันทร์ ( ประเทศลาว)

1. ช่วยสัตวแพทย์ในการจับบังคับสัตว์เพื่อรับการรักษา 2. ช่วยสัตวแพทย์ในการผ่าตัดหรือทำหัตถการต่างๆ 3. จัดอุปกรณ์และยาตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ดูแลสัตว์ป่วยในและสัตว์ป่วยวิกฤตตามแผนการรักษา 5. ทำความสะอาด...
เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 18,000
อัพเดทล่าสุด : 17/05/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

สัตวแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสัตว์ I-VET/สาขาลาว

รักษาสัตว์เลี้ยง งานอายุกรรม ผ่าตัดรักษาสตัว์ผ่าตดั และควบคมุดแูล การทํางานของผูช้่วยสตั วแพทย์เช่น 1. ตรวจวนิจิฉยั และตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารทางสตั วแพทย์ 2. ให้การรักษาสัตว์ป่วยนอกและดแูลรักษาสัตว์ป่ว...
เงินเดือน(บาท) : 50,000
อัพเดทล่าสุด : 17/05/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

สัตวบาลประจำฟาร์ม (รีเวอร์ฟาร์ม อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)

บริหารจัดการฟาร์มสุกร และดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงาน ในฟาร์มให้เป็นไปตามเป้าหมาย
เงินเดือน(บาท) : 15,000
อัพเดทล่าสุด : 17/05/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 65 รายการ