เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนสอนทำอาหารไทยและขนมไทยชาววัง แกะสลักผัก-ผลไม้รวมทั้งงานดอกไม้สดและใบตอง รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่พ.ศ.2529 จนถึงปัจจุบัน ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์อมินตรา ทินกร ณ อยุธยา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยชาววังสืบทอดความรู้ด้านอาหาร ขนม งานแกะสลักจากต้นราชสกุลทินกร ดังนั้นจึงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งโรงแรมและร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศอย่างกว้างขวางในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยและในฐานะผู้เขียนหนังสืออาหารไทยชาววังตำรับ ม.ล.พวง ทินกร (ตำรับวังหับเผย)เล่ม1 และ 2 โรงเรียนสอนทำอาหารไทยและขนมไทยชาววัง แกะสลักผัก-ผลไม้รวมทั้งงานดอกไม้สดและใบตอง รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่พ.ศ.2529 จนถึงปัจจุบัน ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดยอาจารย์อมินตรา ทินกร ณ อยุธยา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยชาววังสืบทอดความรู้ด้านอาหาร ขนม งานแกะสลักจากต้นราชสกุลทินกร ดังนั้นจึงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งโรงแรมและร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศอย่างกว้างขวางในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยและในฐานะผู้เขียนหนังสืออาหารไทยชาววังตำรับ ม.ล.พวง ทินกร (ตำรับวังหับเผย) เล่ม1 และ 2


ข้อมูลติดต่อ
ศุภจิตรา ทินกร ณ อยุธยา
โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยม.ล.พวง ทินกร 339 ซ.ผาสุข ถ.ประชาชื่น แขวงจตุจักร เขตจตุจักร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
การเดินทาง

  • 66,67 และ 70

  • หมอชิต

  • บางซื่อ เตาปูน บางซ่อน

  • ไม่มี
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top