เกี่ยวกับเรา

กลุ่มเครือ บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552  ทุนจดทะเบียน 1,500  ล้านบาท    * ดำเนินธุรกิจผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค บริหารจัดการน้ำ  น้ำดิบ น้ำประปา ยังหน่วยงานและองค์กรต่างๆ     * ดำเนินธุรกิจบำบัดน้ำ  บริการบำบัดน้ำให้ได้มาตรฐาน เพื่อนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน ทั้งอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม รวมถึงเกษตรกรรม      * ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการน้ำ ตัวแทนจำหน่ายเครื่องกรองน้ำนำเข้า (ขาย เช่า บริการ) และเครื่องโอโซน                                                                          ( กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทย   )


สินค้าและบริการ
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด * สนง.ใหญ่ 9/253 อาคาร ยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 25 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ* สนง.สาขาที่ 001 เลขที่ 240/44,46 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้นที่ 21 ถนนรัชดาภิเษก 18 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ห้วยขวาง สุทธิสาร

  • รามคำแหง
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top