เกี่ยวกับเรา

"SECOND TO NONE IN SOUTH EAST ASIA"บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด เริ่มดำเนินกิจการครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 โดยใช้ชื่อว่า  ‘บริษัท นวไพศาล จำกัด’ ก่อนเปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบันเมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556  บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตข้อมูลแผนที่ทุก ๆ ประเภท ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) มีความมุ่งมั่นจัดทำข้อมูลแผนที่ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยประสบการณ์ทำงานที่สั่งสมยาวนานกว่า 10 ปี กอปรกับพนักงานที่มีประสบการทำงานกว่า 20 ปี จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการสำรวจ และจัดทำข้อมูลแผนที่ในระดับประเทศหลากหลายโครงการ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น  กรมโยธาธิการและผังเมือง การไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น สำนักงานใหญ่ของเมอร์เคเทอร์ตั้งอยู่ ณ อาคารตึกไทย กรุงเทพมหานคร และเพื่อรองรับการทำงานในระดับมหภาค จึงมีสำนักงานสาขา กระจายอยู่ตามส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ได้แก่ พิษณุโลก นครราชสีมา อุดรธานี สุพรรณบุรี และนครศรีธรรมราชปัจจุบันกระบวนการทำงานของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI for DevelopmentLevel 3 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  ซึ่ง CMMI (Capability Maturity Model Integration) ใช้เป็นตัวบ่งบอกวุฒิภาวะของกระบวนการองค์กรว่ามีความสามารถอยู่ในระดับใด เป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก การได้รับการรับรองมาตรฐานในครั้งนี้ เป็นการรับรองว่า บริษัทมีวิธีการและขั้นตอน เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบจนถึงการส่งมอบงาน รวมทั้งการบำรุงรักษา เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลแผนที่นั้นมีคุณภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือ และทุกๆชิ้นงานของบริษัทมีคุณภาพ ตรงต่อเวลา และตรงตามความต้องการของลูกค้าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็น องค์กรที่ผลิตข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้


จำนวนประกาศงานทั้งหมด 4 รายการ
ข้อมูลติดต่อ
Chayamorn Yukong
บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด เลขที่ 1400 อาคารตึกไทย ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
การเดินทาง

 • 13, 115, 109, 74, 47,
  149, 116, 22,
  ปอ.22,
  ปอ.173,
  ปอ.141

 • ไม่มี

 • คลองเตย

 • ไม่มี
หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top