เกี่ยวกับเรา

บริษัท สามัคคีผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัดบริษัทสามัคคีผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำกัด หรือในนาม "SAMCO" ได้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย พร้อมบริการติดตั้งเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง ตั้งแต่ปี พศ. 2531 ด้วยประสบการณ์อันยาวนานมากว่า 30 ปี ปัจจุบัน SAMCO ได้ขยายการผลิตสำหรับสินค้าพิเศษเพื่อรองรับโครงงานภาครัฐ เช่น คานสะพาน Box Girder, Plank Girder, Corrugate Concrete Sheet Pile และอื่นๆSAMCO ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท เพื่อความพร้อมในการรับงานที่มีปริมาณมากขึ้น และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกภาคส่วนปัจจุบัน SAMCO สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ จ.นนทบุรี และมีโรงงานหล่อเสาเข็มที่ทันสมัย 3 แห่ง (สระบุรี, ระยอง และราชบุรี) ด้วยกำลังการผลิตรวมมากกว่า 300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี เพื่อรองรับลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ ด้วยปรัชญา ความมุ่งมั่นที่บริหารงานด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดย นายเรืองวุฒิ กิจธารทอง ที่จะสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับอุตสาหกรรมก่อสร้าง SAMCO ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ทีสามารรับน้ำหนักตามข้อกำหนดของการออกแบบและสามารถส่งมอบงาน พร้อมบริการติดตั้งตามระยะเวลาที่กำหนด ผลิตภัณฑ์ของ SAMCO เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยได้รับมาตรฐานการรับรองคุณภาพ ISO9001: 2015 จาก LMS เราคำนึงถึงความปลอดภัยในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอันดับแรกของการบริหารจัดการ พร้อมคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในแต่ละงานมาโดยตลอด SAMCO มีคำขวัญ "SAMCO I'm Piling" ทั้งนี้เพื่อความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจเฉพาะจาะจง เรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง SAMCO มีแท่นผลิตเสาเข็ม 19 แท่นผลิต บนเนื้อที่โดยรวม3ไร่ทางบริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีกวามรู้ความสามารถเข้าร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจกับบริษัทฯ 


จำนวนประกาศงานทั้งหมด 10 รายการ
ข้อมูลติดต่อ
คุณพิมรภาภรณ์ ธนาศิระพิศุทธ์ (HR)
บริษัท สามัคคีผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด 22/100 หมู่ 3 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย
การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : ซอยสามัคคี 29 ตรงข้ามหมู่บ้านสามัคคีเพลส
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top