CK.PROGRESS CO.,LTD.
เกี่ยวกับเรา

CK PROGRESS CO., LTD. เป็นบริษัทตัวแทนด้านการตลาด การขายและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการตลาด มีความชำนาญในการเผยแพร่ข้อมูลด้านการตลาดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงองค์กรด้านการเพิ่มเงินทุน นอกจากนี้ยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโอกาสที่ดีในการทำงานให้กับบุคคลากรรุ่นใหม่เพื่อส่งเสริมภาพพจน์ให้กับบริษัท ฝึกหัดในด้านการบริหารจัดการและการส่งเสริมการตลาด'CK PROGRESS CO., LTD. เป็นบริษัทตัวแทนด้านการตลาด การขายและเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางแผน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการตลาด มีความชำนาญในการเผยแพร่ข้อมูลด้านการตลาดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงองค์กรด้านการเพิ่มเงินทุน นอกจากนี้ยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโอกาสที่ดีในการทำงานให้กับบุคคลากรรุ่นใหม่เพื่อส่งเสริมภาพพจน์ให้กับบริษัท ฝึกหัดในด้านการบริหารจัดการและการส่งเสริมการตลาด


ข้อมูลติดต่อ
จันทร์เพ็ญ กิติเรียงลาภ
CK.PROGRESS CO.,LTD. 265/2 โครงการวนิลามูน ห้องเอ็ม 202 ชั้น2 ตึกเอ ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
การเดินทาง

  • ไม่มี

  • สุรศักดิ์

  • ไม่มี

  • ไม่มี
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top