JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
6,608,204
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
14 มี.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 14 มี.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 6,608,204

เกี่ยวกับเรา

'

ข้อมูลติดต่อ

งานทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ แผนกบริหารงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700 ประเทศไทย
โทร. 024191917

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่เทคนิคเครื่องมือแพทย์

1. ตรวจรับและจัดทำทะเบียนเครื่องมือทางการแพทย์ 2. ให้บริการยืม คืน บำรุงรักษา สอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ และระบบแก็สทางการแพทย์ 3. ควบคุม ดูแลการติดตั้ง โยกย้าย รวมทั้งการตรวจประเมินงานแจ้งใช้บร...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 13/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย (Cashier)

1.จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยได้ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ตรงเวลา 2.ดูแลเงินทอนและนำส่งเงินรายได้ครบถ้วนถูกต้อง 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล เช่น บริษัทประกัน
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 11/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชี

1.ควบคุมและดูแลสินทรัพย์ถาวร 2.ปรับปรุงรายการบัญชีแยกประเภท 3.ตรวจนับการเงินสดย่อยและตรวจสอบรายการทางการเงินประจำวัน 4.ตรวจนับสินค้าคงเหลือ 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใต้บังคับบัญชา
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 11/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ตรวจวินิจฉัยการนอนหลับ

- รับนัดหมาย / ลงบันทึก / แนะนำ ให้ข้อมูลเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ Sleep study ให้แก่ผู้รับบริการ - ทำการตรวจวินิจฉัย Sleep lab ตามมาตรฐานการตรวจวินิจฉัย - เป็นผู้ประสานงานและวางแผนการตรวจร่...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 11/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (RM Coordinator)

1.ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการด้านบริหารจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาล 2.ประสานงานและดำเนินการตามนโยบายด้านบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล รวมถึงร่วมจัดกระบวนการแก้ไขปัญ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 11/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

นักกายภาพบำบัด

1. ให้บริการทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยทุกสาขาการรักษา 2. ดูแลความพร้อมใช้เครื่องมือทางการแพทย์ของการให้บริการกายภาพบำบัด 3. ติดตาม KPI ของการให้บริการทางกายภาพบำบัดของหน่วยงานที่สอดคล้องกับการให้บริการข...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 11/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานสวัสดิการ

1. สำรวจเปรียบเทียบสวัสดิการจากสถาบันหรือองค์กรภายนอก 2. ทบทวน วิเคราะห์ รายงานผลการจัดสวัสดิการขององค์กร และนำเสนอแผนสวัสดิการพนักงานประจำปี 3. วางแผนการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ประจำปี 4. ประสานงานกา...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 11/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานสวัสดิการ

1. สำรวจเปรียบเทียบสวัสดิการจากสถาบันหรือองค์กรภายนอก 2. ทบทวน วิเคราะห์ รายงานผลการจัดสวัสดิการขององค์กร และนำเสนอแผนสวัสดิการพนักงานประจำปี 3. วางแผนการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ประจำปี 4. ประสานงานกา...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 11/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชีงบประมาณ

1. ตรวจสอบความถูกต้องการขอใช้งบประมาณ 2. รวบรวมข้อมูลงบประมาณทั้งหมดขององค์กร 3. จัดทำงบประมาณแยกตามบัญชีโรงพยาบาล 4. จัดทำรายงานการใช้งบประมาณ ตรวจสอบและปรับปรุงรายการงบประมาณ / เปรียบเทียบยอดการใช้จ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 11/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน

1. ปฏิบัติการและดำเนินการ จองห้องประชุม ติดต่อประสานงาน นัดหมาย กับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
2. ติดตามและดำเนินการเตรียมความพร้อมทางกายภาพในจัดการประชุมของฝ่ายการแพทย์ ได้แก่ ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 11/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 18 รายการ