JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
7,196,863
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
16 ก.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 16 ก.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 7,196,863

เกี่ยวกับเรา

'

ข้อมูลติดต่อ

งานทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ แผนกบริหารงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700 ประเทศไทย
โทร. 024191917

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย

1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเงินสด บัตรเครดิต หรือตราสารอื่นๆ แทนเงินสด กับเอกสารหลักฐานรายการรับรายได้ต่างๆ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารค่าใช้จ่าย และบันทึกบัญชีตั้งเจ้าหนี้ , เอกสารเบิกจ่าย ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 09/07/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชี

1.ควบคุมและดูแลสินทรัพย์ถาวร 2.ปรับปรุงรายการบัญชีแยกประเภท 3.ตรวจนับการเงินสดย่อยและตรวจสอบรายการทางการเงินประจำวัน 4.ตรวจนับสินค้าคงเหลือ 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ใต้บังคับบัญชา
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 08/07/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล (Training Officer)

1.เป็นวิทยากรและจัดอบรม Service Skill เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้ตามนโยบายที่โรงพยาบาลกำหนด 2.ดำเนินงานและประสานงานการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ ตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 05/07/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

SAP HR

1. Provide operational support for SAP projects. 2. Experience in SAP HR functionality e.g. Organization Management, Personnel Administration, ESS/MSS, Talent Management, Time Management, Training and...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 04/07/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพ (พยาบาล)

1. วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพงานตามมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2. ประสานงาน ให้คำแนะนำและจัดอบรมในการกำหนดตัวชี้วัด รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ 3. รวบรว...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 04/07/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

ช่วยงานนักกายภาพบำบัดในการบริการรักษาผู้ป่วยกายภาพบำบัด เช่น การดูแล จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ สำหรับการบริการ
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 03/07/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานประสานงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (เวรเปล)

1. ให้บริการต้อนรับผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล 2. ประเมินอาการเบื้องต้นของผู้ปวย ในการให้บริกา เคลื่อนย้ายผู้ป่วยและนำผู้ป่วยไปยังศูนย์ตรวจรักษาต่างๆ 3. ดูแลรักษา ทำความสะอาด ตรวจเช็ค และจัดเตรียมอุปกร...
เงินเดือน(บาท) : 6,000
อัพเดทล่าสุด : 03/07/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย (Cashier)

1.จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยได้ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ตรงเวลา 2.ดูแลเงินทอนและนำส่งเงินรายได้ครบถ้วนถูกต้อง 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล เช่น บริษัทประกัน
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 03/07/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Medical Coordinator

1.การบริหารเตียงผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ 2.การให้ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลและการนัดหมาย รวมทั้งประเมินค่ารักษาพยาบาลในการรักษา 3.ประสานงานกับแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลรักษาคน...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 03/07/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พยาบาลวิชาชีพ (จำนวนมาก)

1.มีความรู้ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2.มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานด้านต่างๆของหน่วยงานที่สังกัด 3.มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 03/07/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 27 รายการ