JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
12,912
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
04 ส.ค. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 04 ส.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 12,912

เกี่ยวกับเรา

เราเป็นบริษัทฯ ชั้นนำในกลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์ (Main Products : Motorcycles Parts, Automotive Parts, Agricultural Parts, Electrical Parts and Compressor Parts) โดยมีตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่นญี่ปุ่น เวียดนาม และฝรั่งเศส และบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 และ ISO/TS 16949 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้บริหารได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ \\\"สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการส่งมอบตรงเวลา สินค้ามีคุณภาพ บริการที่ประทับใจ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์\\\" มีความประสงค์จะรับพนักงานเพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ ดังนี้


ข้อมูลติดต่อ

คุณรุ่งนิรันดร์ วงษ์ราช
บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด 188/8-9 ม.1 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ10540 ประเทศไทย
โทร. 02-7064514-7
แฟกซ์. : 02-7064955

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

ผุ้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้ชวยผู้จัดการฝายผลิค

การวางแผน ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานทีกําหนดเพือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณและการส่งมอบ ดังนี้ 1. ควบคุมและการวางแผนการผลิต 2. ควบคุมกา...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 05/11/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบํารุง

1.ร่วมกําหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผนงาน และกลยุทธ์ต่างๆของฝ่ายวิศวกรรมการผลิต/ซ่อมบํารุง 2.รับผิดชอบควบคุมการสร้าง-ออกแบบ การติดตั้ง การแก้ไข การซ่อมบํารุง การพัฒนาและปรับปรุงระบบการทํางาน เครืองมือ เคร...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 04/11/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

ช่างเทคนิค ( เครือง CNC )

1. ควบคุม Set Up เครือง CNC ให้สามารถใช้งานตามแผนงานการผลิต 2. แก้ไขปัญหาเครือง CNC ให้ใช้งานได้ตามปกติ เมือการร้องขอจาก Leader หรือผู้เกียวข้อง 3. ดูแล รักษา ซ่อมบํารุง ตามแผนงานซ่อมบํารุง ให้เครือง ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 04/11/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต ด่วน

1. ออกแบบผลิตภันฑ์ใหม่(New Models) วิเคราะห์วิธีการผลิต และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ทางอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 2. จัดวางเครื่องจักร CNC และสายงานเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตสูงที่สุด โดยให้คุณภาพของผลิตภัณ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 04/11/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

วิศวกรรมเครื่องกล

- ควบคุมและวิเคราะห์ความสามารถเครื่องจักร CNC - วิเคราะห์และแก้ปัญหาตาม Process - สรุปรายงานประสิทธิภาพเครื่องจักรประจำเดือน ประจำปี - วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร CNC - ศึกษาข้อมูลทางด้านเทคนิคของเคร...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 04/11/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

1.รับผิดชอบการควบคุมตรวจสอบการจัดทำระบบประกันคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และบริหารระบบคุณภาพของสินค้า รวมถึงการดูแลเครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐา...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 03/11/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร DCC

- รับผิดชอบการกำหนดแนวทาง การวางแผนและประสานงานในการจัดทำ ทบทวน รักษา และพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ เพื่อให้การ บริหารงานสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบฯและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 03/11/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

ผุ้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานวางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง - กำหนดนโยบายในการบริหารบุคลากร - วางแผนกำลังคนทั้งระยะสั้นและระยะยาว - วางแผนการสรรหาบุคลากร - วางแผนการคัดเลือกบุคลากร - ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 03/11/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

ผุ้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

- รับผิดชอบการวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขาย / การเจรจาต่อรอง / การดำเนินการจัดซื้อ และควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสมและส่งมอบได้ทันเวลา - กำหนดกลยุทธ์และแนวทาง...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 02/11/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัด

การควบคุมเครื่องมือวัด 1. วางแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัดประจำปี 2. สอบเทียบ / ส่งสอบเทียบ เครื่องมือวัดตามแผนการสอบเทียบ 3. จัดทำประวัติการสอบเทียบ 4. ควบคุมการเบิก-จ่าย เครื่องมือวัด 5. การวิเคราะห์ ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 01/11/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 10 รายการ