เกี่ยวกับเรา

       วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ที่ยึดปรัชญา เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น โดยดำเนินการตามแบบฉบับของพระเยซูเจ้าในการรักและรับใช้เพื่อนมนุษย์ เพื่อการพัฒนามนุษย์ในทุกมิติด้วยความรู้ความชำนาญในศาสตร์เฉพาะทาง เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อันเป็นการสร้างสรรค์ความผาสุกและสันติสุขแก่สังคม


วีดีโอ
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 5 รายการ
ข้อมูลติดต่อ
Human Resources Department
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
การเดินทาง

  • ไม่มี

  • สุรศักดิ์

  • ไม่มี

  • ไม่มี
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top