JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
875,613
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
15 ก.ค. 2562
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 15 ก.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าชม 875,613

เกี่ยวกับเรา

       วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ที่ยึดปรัชญา เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น โดยดำเนินการตามแบบฉบับของพระเยซูเจ้าในการรักและรับใช้เพื่อนมนุษย์ เพื่อการพัฒนามนุษย์ในทุกมิติด้วยความรู้ความชำนาญในศาสตร์เฉพาะทาง เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อันเป็นการสร้างสรรค์ความผาสุกและสันติสุขแก่สังคม


วีดีโอ

ข้อมูลติดต่อ

Human Resources Department
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทร. 02 675 5304 ต่อ 3119
แฟกซ์. : 02 675 5313

การเดินทาง

ไม่มี
สุรศักดิ์
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)

1. ดูแลและความบริเวณอาคารทุกอาคารของวิทยาลัย ห้องประชุม ห้องเรียน สำนักงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. เปิด-ปิด ห้องประชุมตามใบขอใช้อาคารสถานที่ 3. ดูแลเกี่ยวกับการทิ้งขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ ให้เรียบร้อยถู...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 15/07/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานประชาสัมพันธ์

1. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ ให้กับบุคคลภายใน และภายนอกให้ทราบว่าวิทยามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้าง 2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ที่วิทยาลัยฯ เปิดสอนให้บุคคลภายนอกทราบ 3. ดูแลสื่อประชาสัมพันธ์ของวิท...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 15/07/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

ดำเนินการสอน และวัดผลในรายวิชาที่สอนและร่วมสอน ทำหน้าที่อาจารย์ประจำชั้น อาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมพัฒนาการจัดเตรียมการเรียนการสอนในรายวิชาที่กำกับดูแล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 15/07/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานการตลาด

รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก สร้างเครือข่ายทางการศึกษา สร้างความร่วมมือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมนานาชาติร่วมกับคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย วิสั...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 15/07/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่กายภาพบำบัด

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกายภาพบำบัด ได้แก่ คัดกรอง ตรวจประเมิน วินิจฉัย บำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ 2. เป็นผู้ดำเนินการคลินิก ดูแล และบริการดำเนินงานของคลินิก 3. บริหารจัดการงานของคลิ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 15/07/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ช่างซ่อมบำรุง

ซ่อมบำรุงงานทั่วไป - งานไฟฟ้า - งานประปา - งานไม้
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 15/07/2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 6 รายการ